Låg personalomsättning lyfter företag på landsbygden

Affärerna Det finns en utbredd uppfattning att kunskapsintensiva företag mår bäst i större städer. Men digitaliseringen av samhället har här minskat städernas försprång. Landsbygdens trofasta personal är också en stor fördel för den här typen av företag.

Låg personalomsättning lyfter företag på landsbygden
En liten och homogen lokal kundmarknad och långa avstånd till större och avancerade marknader hindrar inte längre dessa företag att växa. Foto. Adobe Stock

Det anses inom forskningen att kunskapsintensiva företag inte trivs särskilt bra på landsbygden eftersom där är svårare att hitta välutbildad arbetskraft och de befinner sig längre från stora och avancerade kund- och kunskapsmarknader.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Likväl går det bra för flera av dessa företag på landsbygden. Hittills har vi dock vetat ganska lite om hur de bedriver sin verksamhet, säger Hjalti Nielsen, samhällsgeograf vid Lunds universitet.

I en ny avhandling berättar han om sin studie hos åtta företag inom IT- och reklambranschen i Småland och Norrbotten som ligger långt från större städer. Som en jämförelse besökte han också sex företag inom samma branscher i Malmö.

Det han studerat är hur landsortsföretagen konkurrerar på marknaden, och hur de kompenserar för brister i den lokala miljön och långa avstånd till kunderna.

– Nackdelen det innebär att inte ligga i ett storstadsområde med gott om högutbildad arbetskraft och en diversifierad kundmarknad går idag allt lättare att kompensera för. En liten och homogen lokal kundmarknad och långa avstånd till större och avancerade marknader hindrar inte längre dessa företag att växa.

De studerade landsortsföretagen har vuxit snabbt och konkurrerar nu med liknande företag i storstäderna. Medan mellan 70 och 100 procent av landsortsföretagens kunder finns utanför hemmaregionen ligger motsvarande siffra för de storstadsbaserade företag som studerats på mellan 0–30 procent. Detta trots att även storstadsföretagen huvudsakligen genomför sina projekt över nätet.

– Den viktigaste anledningen till landsortsföretagens framgångar är utbyggnaden, utvecklingen och den kraftiga ökningen i användandet av internet de sista 10–20 åren. Det har lett till att människor nu är mer kapabla och villiga att interagera och bedriva affärer via nätet än tidigare. Detta påverkar så klart alla företag oavsett var de befinner sig, men det är extremt viktigt för företag i periferin, berättar Hjalti Nielsen.

Han konstaterar att utvecklingen till stor del gjort det möjligt för dessa företag att kompensera för frånvaron av traditionella lokaliseringsfördelar. En annan viktig konkurrensfaktor är landsbygdsföretagens stabila arbetskraft.

Hjalti Nielsens forskning visar att kunskapsintensiva företag i periferin har lägre personalomsättning än konkurrenterna i storstadsområden. En låg omsättning bidrar inte bara till att stärka företagets kompetens över tid, förutsatt att de anställda kontinuerligt vidareutbildar sig. Det stärker också långsiktiga relationer med kunder, inklusive de som befinner sig långt ifrån hemmaregionen.

– Goda kundrelationer gör det inte bara lättare att främst interagera över nätet utan det stärker också deras rykte på kundmarknaden och leder till att de med hjälp av goda referenser får lättare att skaffa nya kunder. Detta är mycket viktigt eftersom de företag som jag har studerat varken har tid eller resurser att marknadsföra sina tjänster via traditionella medier. De är beroende av att nya kunder tar den första kontakten, särskilt de som finns på avlägsna marknader, säger Hjalti Nielsen.

Även om det är för tidigt att säga hur mycket covid-pandemin har påverkat utvecklingen så kan man konstatera att människor tvingats interagera och göra affärer över nätet mer än någonsin tidigare.Covid19 har fungerat som en intensivkurs i användandet av olika IKT-applikationer. Människor har tvingats utforska olika metoder att interagera digitalt och blivit bättre på detta än tidigare. Även om Covid 19-viruset redan har haft dramatiska effekter på våra liv, så har en oavsiktlig bieffekt blivit en kompetenshöjning i digital kommunikation. Detta kommer högst sannolikt att få en positiv effekt för många företag. Särskilt de som ligger i perifera regioner, avslutar, Hjalti Nielsen.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.