Övertro på styrdokument

Forskning Det finns en övertro på styrdokument, strategier och mål. Tvärtom kan överdrivet framtagande av dessa dokument skapa ännu mer oro i organisationer. Istället borde vd:ar och ledare ägna tid åt verkligheten. Och satsa på att lära sig gruppdynamik.

Övertro på styrdokument

I Åsa Lundquist Coeys femte bok, Samspel och rävspel – ideal verklighet på jobbet, som släpps denna vecka utvecklar hon sina teorier om Management & Complexity som hon har doktorerat i. Hon beskriver sin forskning som ett kompletterande, och i vissa fall kritiskt, perspektiv till de vanliga managementteorierna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– I min forskning tittar jag mer på vad folk faktiskt gör än vad vi säger att vi borde göra. Det vi borde göra och som beskrivs i olika styrdokument kan mer betecknas som abstraktioner av en ideal verklighet, ja fantasier helt enkelt. Verkligheten består av relationer som styrs av makt.

Hon menar att man som vd och ledare måste kunna skilja på det som är ideal och det som verklighet. Och verkligheten är relationer och mänskliga aktiviteter, helt enkelt vad vi gör hela dagarna. Och oftast tar inte chefer och ledare det personpolitiska på allvar. Det kan bli ganska mycket som chefen ska hantera i form av oro och ängslan. Förutom det traditionella chefsuppdraget tenderar chefer att vara mer att av spänningsreglerare, ångestdämpare, relationsskräddare, samtalsaktivister, alliansbyggare och lobbyister.

Idealet om den ensamme, heroiska ledaren finns inte och att tänka positivt för att lösa frågor är någon hon tycker hon är ”förfärligt”.

– Därför behöver man ha en kritiskt hållning till de olika teorierna om ledarskapet.

En anledning till att människor är oroliga är att vi inte vet vad som ska hända. Därför skapar vi strategier och andra dokument för att hantera oförutsägbarheten. Men det är viktigt att chefer tar oron på allvar och inte sopar den under mattan.

Oron kan ta sig uttryck i blickar och suckar på möten, ointresse eller medarbetare som sitter och skruvar på sig.

– Märker man att det pågår något i gruppen gäller det att ta tag i det direkt genom att syna spelet och ställa frågor om vad som händer, menar Åsa Lundquist Coey som menar att vi oftast är rädda för att det kan skapa motstånd och ge upphov till konflikter.

Vad är det då ledare och chefer ska träna på för att kunna hantera dessa situationer?

–Gruppdynamiska processer och hur man arbetar tillsammans i en grupp. Jag tror att man måste dela mer makt i gruppen så det inte bara är chefen som får bära spänningen. Det är inte bra om chefen beskyddar gruppen från att ta det ansvaret. Alla ska bära spänningen och hjälpa varandra i en grupp. Det ska inte bara hamna på chefens bord.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.