Nya krav på framtidens ledare

Ledarskap Emma Pihl, som är professionell coach, har lagt ner mycket tankemöda kring vilka egenskaper framtidens ledare och vd:ar behöver. Hon menar att de framför allt behöver vara coachande.

Nya krav på framtidens ledare

Emma Pihl, som är aktuell med boken ”Fratidsrusta ditt ledarskap” konstaterar att det är mycket som krävs för att man ska kunna framtidsutrusta ledarskapet. Hon inleder med att lyfta fram vikten av att kunna agera på samma sätt som coachen för ett fotbollslag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Goda ledare är coachande, har en god kommunikativ förmåga och är tydliga med sina förväntningar. Alla medarbetare vill vara med och påverka utvecklingen och då gäller det för ledaren att uppmuntra dem och ge dem bra feedback på deras insatser. Det gäller helt enkelt för ledaren att lägga mer tid på sitt ledarskap och coacha varje individ. Det tar tid men på lång sikt ger det mycket tillbaka, säger hon.

Och med ett coachande förhållningssätt menar Emma Pihl att ledaren hjälper medarbetarna att själva finna lösningar på sina problem och ta ansvar för dem.

– Medarbetarna blir på så sätt mer självständiga och på kuppen frigörs tid för ledaren. Vd:ns roll är att leda, inte att vara expert på allt. Det är medarbetarna som är experterna inom sina respektive områden. Med ett coachande förhållningssätt kan ledaren utnyttja deras förmåga och potential utan att ha detaljkunskaper om deras arbete. Arbetsmarknaden utvecklas dessutom i riktning mot att ledarskap är en specialistkunskap och profession i sig.

Att leda på distans

Emma Pihl ser också att framtidens ledare behöver ökad kunskap om att leda på distans.

– Dagens arbetsklimat, med aktivitetsbaserade kontor, fler som

arbetar hemifrån och en global arbetsmarknad där teamet är

utspritt från Montreal till Hongkong gör att ledaren måste kunna leda på distans. En del medarbetare kommer vd:n kanske aldrig ens att träffa. Här gäller det bland annat att skapa bra skapa former och rutiner för kommunikationen så att man kan försäkra sig om att den som arbetar på annan ort känner sig delaktig och får lika mycket information som alla andra.

Hon är också övertygad om att det i framtiden blir allt viktigare med att ha en bra omvärldskoll.

– Som vd chef bör man se till att vara välinformerad, ha hört talas om nya forskningsrön, utvecklingstrender, lag- och regeländringar och tekniska genombrott. För att vd:n ska kunna hålla sig uppdaterad behöver han eller hon skapa rutiner för att inhämta information. Själv har jag valt ut tio webbplatser med tillhörande Facebooksidor och Instagramkonton som jag månadsvis följer – mer precist har jag bokat in den första onsdagen i varje ny månad för denna aktivitet, bland annat för att regelbundet ta reda på vad våra konkurrenter håller på med just nu.

Annan syn på karriär

Emma Pihl konstaterar att dagens unga medarbetare har ett helt annat sätt att se på karriär än vad som tidigare varit fallet.

– Idag är det fler som väljer bort ett chefsjobb för att ta ett ”vanligt” jobb och istället gör de karriär på fritiden med det som man verkligen brinner för eller också satsar de hårt på familjelivet. Idag är medarbetarna mindre lojala mot sin arbetsplats än tidigare och mer lojala mot sig själva, berättar hon.

En annan trend är att människor väljer att lämna sin anställning hos ett företag allt tidigare.

– Många unga betraktar jobbet som en ”utvecklingstrampolin”

där man kommer in med viss kompetens, utvecklas, lär sig nytt, får nya uppgifter, ökat ansvar och större befogenheter, och förverkligar sig själv genom arbetet. Detta är en utmaning eftersom företag investerar mycket tid på sina medarbetare. Konsten är då att se till så att kunskapen finns kvar i företaget när personen lämnar.

När det gäller egenskaper hos en bra vd lyfter Emma Pihl vikten av att vara autentisk.

– För mig innebär autenticitet i det här sammanhanget att man lever som man lär och är äkta och transparent i sitt arbete. Man är öppen med vad man kan/är bra på och ödmjuk inför sina svagheter och brister. Den moderna ledaren är en

jordnära, ärlig, öppen, personlig och karismatisk person som genom sitt sätt att vara får andra att prestera, utvecklas och må bra.

En bra vd måste enligt henne leva i enlighet med sina värderingar?

– Att prata om hur viktigt det är att ta hand om miljön men själv strunta totalt i att ändra sina vanor är inte särskilt förtroendeingivande. Eller att själv glatt äta massproducerat kött från andra sidan jordklotet men häckla dem som jagar älg på fritiden. Eller att hävda att våld, krig eller girighet är det värsta som finns och sedan investera i eller samarbeta med företag som säljer vapen eller utnyttjar människor i fattiga länder. I arbetslivet är det förresten inte ovanligt att företagets lovvärda värderingar, av typen ”respekt”, ”allas lika värde” eller ”gemenskap”, inte efterlevs i praktiken, i synnerhet inte av cheferna själva.

Hon betonar också att vikten av att kunna delegera.

– Ledarskap handlar inte om att göra allt själv. Du levererar genom andra. Ditt dygn har bara 24 timmar och du behöver

överlåta beslutsrätten till medarbetarna, låta dem ta ansvar för

sina respektive uppgifter och lära dig att lita på att de sköter dem. Eller åtminstone lära dig att lita på att de med lite stöd

kommer att kunna lösa dem.

Det gäller också för en vd att ha en bra balans mellan jobb och fritid.

– En bra chef är en chef som själv mår bra. En förutsättning för

att må bra är att det råder någon form av balans mellan livets

olika delar. Att ha en stimulerande fritid gör dig dessutom till

en mer attraktiv och spännande person som människor vill vara

omkring. Din fritid kan ge dig perspektiv på ditt jobb och dina

uppgifter samt nya erfarenheter och kontakter, avslutar Emma Pihl.

(Bild Emma)

Emma Pihl är övertygad om att det i framtiden blir allt viktigare med att ha en bra omvärldskoll.

 

Emma Pihls sju tips för ett bättre ledarskap

1. Lär dig att leda i snabb förändring.

2. Använd gamifiering som verktyg.

3. Lär dig leda på distans.

4. Nyttja tiden effektivt.

5. Utveckla dig själv.

6. Bli bättre på att leda dig själv.

7. Bli en förebild för nästa generation.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.