Medarbetare gillar demokratiska ledare

Ledarskap I ett examensarbete vid Högskolan i Borås har tre studenter undersökt hur medarbetarna på ett telekomföretag upplevt ledarskapet i organisationen. Studien visar att medarbetarna mest uppskattar den demokratiska ledarstilen där inkludering är A och O.

Medarbetare gillar demokratiska ledare

Studenterna Ahmetovic Minela, Pontus Somi och Gabriella Uddh konstaterar att medarbetarna på telekomföretaget upplever och identifierar flera olika typer av ledarskap, varav den demokratiska ledarskapsstilen är mest uppskattad. Att inkludera, stötta och visa empati är tre centrala egenskaper som eftersöks av medarbetarna. Vidare upplever medarbetarna att arbetet karaktäriseras av höga krav, låg kontroll samt lågt socialt stöd från chefer och organisation.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Att studenterna valde att göra studien i ett företag inom telekombranschen berodde på att den branschen har en hög personalomsättning och att den ofta förknippas med ett stressigt arbetsklimat.

Studenterna menar att det finns flera bakomliggande faktorer till varför personalomsättningen är hög inom telekombranschen. De menar att genom att utbilda organisationens chefer i att skapa en medbestämmande och stödjande arbetsmiljö kan engagemanget och trivseln på arbetsplatsen öka och de anställdas avsikter att säga upp sig minska.

”Detta hade också inneburit att yrket skulle frångå epitetet isolerat högstressarbete och röra sig mer mot ett kollektivt aktivt arbete”, skriver de i sin uppsats.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.