Fem kännetecken på destruktiv chef

Företagskultur Destruktiva ledare finns på alla nivåer och i alla branscher. Men en osäker och otydlig chef är till större skada för medarbetarna och i förlängningen hela organisationen än en auktoritär och bestraffande chef. Det framgår av boken ”Destruktivt ledarskap” av bland andra Maria Fors Brandebo på Försvarshögskolan, där hon listar fem kännetecken på destruktiva chefer.

Fem kännetecken på destruktiv chef

Maria Fors Brandebo, som är filosofie doktor och lektor vid Försvarshögskolans Ledarskapscentrum, har under många forskat och föreläst om destruktivt ledarskap.

– Vid mina föreläsningar brukar jag fråga hur många som stött på en destruktiv chef. Det visar sig att så gott som alla någon gång under sin karriär stött på chefer som medvetet eller omedvetet påverkat medarbetarna negativt, säger hon.

Boken ”Destruktivt ledarskap”, av Maria Fors Brandebo samt filosofie doktor Sofia Nilsson och professor Gerry Larsson, bygger på både egen forskning och annan aktuell forskning inom området. Bland annat refererar forskarna till en norsk studie som visar att åtta av tio blivit utsatta för destruktivt ledarskap enbart under det senaste halvåret.

Läs även: Destruktiva chefer skadar arbetsmiljön.

– Vår bedömning är att den norska studien är fullt applicerbar på svenska förhållanden. Det finns ingenting som tyder på att det skulle vara varken bättre eller sämre hos oss, konstaterar Maria Fors Brandebo.

Det destruktiva ledarskapet kan utövas på olika sätt och författarna skiljer på två typer av destruktiva ledare – aktiva och passiva. Den aktiva typen motsvarar nidbilden av en arrogant och överlägsen chef som behandlar medarbetarna orättvist och delar ut bestraffningar.

– Forskningen visar att den mest skadliga formen av ledarskap faktiskt är den passivt destruktiva med otydlighet, osäkerhet och ständigt ändrade besked. En sådan chef kan säkert ha goda intentioner, men beteendet skapar ändå konflikter, frustration och stress hos medarbetarna, säger Maria Fors Brandebo.

Ändå går det att göra någonting åt problemen. Ett syfte med boken är att visa på hur ett destruktivt ledarskap kan förändras med rätt verktyg.

Maria Fors Brandebo betonar vikten av att skapa en positiv och öppen feedback-kultur i organisationen, där medarbetarna får möjlighet att reagera på ledarskapet, utan att riskera repressalier. Samtidigt måste ledarna själva få utrymme att reflektera över sitt eget beteende, utan att skuldbeläggas.

– Alla kan göra fel och de flesta chefer använder sig någon gång av destruktiva ledarbeteenden på grund av stress, hög arbetsbelastning eller andra skäl. Med rätt kunskap och ökad självinsikt kan det negativa mönstret brytas, förklarar hon.

Läs även: Så upptäcker du en psykopat.

Därmed inte sagt att alla destruktiva ledare kan bli bra chefer. I boken lyfter författarna också fram ledare med narcissistisk eller psykopatisk personlighet som är nästintill omöjliga att förändra.

– Då handlar det om att vara noggrann i rekrytering och undvika sådana ledare överhuvudtaget, understryker Maria Fors Brandebo.

Så känner du igen en destruktiv chef:

1. Arrogant, orättvis – fördummar underställda, uppträder arrogant, behandlar personer olika, är otrevlig.

2. Hotar, bestraffar, ställer överkrav – visar aggressiva tendenser, straffar underställda som gör fel eller inte når uppsatta mål, använder sig av hot för att få sin vilja igenom, ställer orimliga krav.

3. Ego-inriktad, falsk – tar åt sig äran av underställdas arbete, sätter sina egna behov framför gruppens, litar inte på sina underställda, håller inte sina löften.

4. Passiv, låtgå, feg – vågar inte konfrontera andra, visar sig inte bland underställda, visar inte engagemang, tar inte tag i saker.

5. Osäker, otydlig, rörig – är osäker i sin roll, är dålig på att strukturera och planera, ger otydliga instruktioner, uppträder förvirrat.

Källa: ”Destruktivt ledarskap” av Maria Fors Brandebo, Sofia Nilsson och Gerry Larsson.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.