nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Porträtt Maria Fors Brandebo,
Maria Fors Brandebo, Försvarshögskolan.

Fem kännetecken på destruktiv chef

Destruktiva ledare finns på alla nivåer och i alla branscher. Men en osäker och otydlig chef är till större skada för medarbetarna och i förlängningen hela organisationen än en auktoritär och bestraffande chef. Det framgår av boken ”Destruktivt ledarskap” av bland andra Maria Fors Brandebo på Försvarshögskolan, där hon listar fem kännetecken på destruktiva chefer.

Maria Fors Brandebo, som är filosofie doktor och lektor vid Försvarshögskolans Ledarskapscentrum, har under många forskat och föreläst om destruktivt ledarskap.

– Vid mina föreläsningar brukar jag fråga hur många som stött på en destruktiv chef. Det visar sig att så gott som alla någon gång under sin karriär stött på chefer som medvetet eller omedvetet påverkat medarbetarna negativt, säger hon.

Boken ”Destruktivt ledarskap”, av Maria Fors Brandebo samt filosofie doktor Sofia Nilsson och professor Gerry Larsson, bygger på både egen forskning och annan aktuell forskning inom området. Bland annat refererar forskarna till en norsk studie som visar att åtta av tio blivit utsatta för destruktivt ledarskap enbart under det senaste halvåret.

Läs även: Destruktiva chefer skadar arbetsmiljön.

– Vår bedömning är att den norska studien är fullt applicerbar på svenska förhållanden. Det finns ingenting som tyder på att det skulle vara varken bättre eller sämre hos oss, konstaterar Maria Fors Brandebo.

Det destruktiva ledarskapet kan utövas på olika sätt och författarna skiljer på två typer av destruktiva ledare – aktiva och passiva. Den aktiva typen motsvarar nidbilden av en arrogant och överlägsen chef som behandlar medarbetarna orättvist och delar ut bestraffningar.

– Forskningen visar att den mest skadliga formen av ledarskap faktiskt är den passivt destruktiva med otydlighet, osäkerhet och ständigt ändrade besked. En sådan chef kan säkert ha goda intentioner, men beteendet skapar ändå konflikter, frustration och stress hos medarbetarna, säger Maria Fors Brandebo.

Ändå går det att göra någonting åt problemen. Ett syfte med boken är att visa på hur ett destruktivt ledarskap kan förändras med rätt verktyg.

Maria Fors Brandebo betonar vikten av att skapa en positiv och öppen feedback-kultur i organisationen, där medarbetarna får möjlighet att reagera på ledarskapet, utan att riskera repressalier. Samtidigt måste ledarna själva få utrymme att reflektera över sitt eget beteende, utan att skuldbeläggas.

– Alla kan göra fel och de flesta chefer använder sig någon gång av destruktiva ledarbeteenden på grund av stress, hög arbetsbelastning eller andra skäl. Med rätt kunskap och ökad självinsikt kan det negativa mönstret brytas, förklarar hon.

Läs även: Så upptäcker du en psykopat.

Därmed inte sagt att alla destruktiva ledare kan bli bra chefer. I boken lyfter författarna också fram ledare med narcissistisk eller psykopatisk personlighet som är nästintill omöjliga att förändra.

– Då handlar det om att vara noggrann i rekrytering och undvika sådana ledare överhuvudtaget, understryker Maria Fors Brandebo.

Så känner du igen en destruktiv chef:

1. Arrogant, orättvis – fördummar underställda, uppträder arrogant, behandlar personer olika, är otrevlig.

2. Hotar, bestraffar, ställer överkrav – visar aggressiva tendenser, straffar underställda som gör fel eller inte når uppsatta mål, använder sig av hot för att få sin vilja igenom, ställer orimliga krav.

3. Ego-inriktad, falsk – tar åt sig äran av underställdas arbete, sätter sina egna behov framför gruppens, litar inte på sina underställda, håller inte sina löften.

4. Passiv, låtgå, feg – vågar inte konfrontera andra, visar sig inte bland underställda, visar inte engagemang, tar inte tag i saker.

5. Osäker, otydlig, rörig – är osäker i sin roll, är dålig på att strukturera och planera, ger otydliga instruktioner, uppträder förvirrat.

Källa: ”Destruktivt ledarskap” av Maria Fors Brandebo, Sofia Nilsson och Gerry Larsson.

Fler nyheter

Sälja företaget och säkra framtiden

Krönika

Att släppa taget om sitt företag – sin egen baby – är allt annat än lätt. Det är oundvikligt att man som ägare förr eller senare ställs inför frågan: Vem ska ta över rodret när jag inte längre vill vara vd?

Prisad för sitt starka ledarskap

Kristina Fransson, Orkla Foods Sverige, har fått priset Årets Supply Chain Professional som delas ut av Silf och Accenture till den supply chain- eller inköpschef som åstadkommit framstående mätbara resultat av förändringsarbeten som väsentlig påverkat företagets resultat.

Medarbetare positiva till AI

En enkät genomförd på uppdrag av it-företaget Fujitsu visar att hela åtta av tio av anställda på medelstora företag från sju länder och regioner, däribland Norden, ställer sig positiva till AI som en positiv kraft som kan underlätta arbetsvardagen.

Ingen press på vd:n kring digitalisering

Bara en fjärdedel av svenska vd:ar upplever påtryckningar ifrån styrelsen när det kommer till digitaliseringen av verksamheten. Detta trots att nästan 30 procent av de undersökta bolagen helt saknar en formaliserad plan för den digitala omställningen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här