9 sätt att bli en drömchef

Ledarskap Ledarcoachen Maria Gerlofson har sett alltför många exempel på stressmakare bland Sveriges vd:ar. Men hon har också genom åren mött en hel del drömchefer som skapar mycket energi i sitt företag.

9 sätt att bli en drömchef

Sedan 2012 driver Maria Gerlofson företaget Act and Grow, som utvecklar individer, grupper och chefer genom coachning, workshops och föreläsningar. I boken ”Drömchef eller stressmakare” visar hon på nio vägar till ett hållbart ledarskap.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Maria Gerlofson menar att det som hämmar utvecklingen, både hos individer och hos organisationer, är stress.

– Stressade människor är varken produktiva, engagerade eller

nydanande. De kämpar för att hålla näsan ovanför vattenytan och att göra vad som krävs för att verksamheten ska fungera från dag till dag. Det leder knappast till blomstrande organisationer och individer, säger hon.

Därför gäller det för ledare och organisationer att bli bättre på att förebygga stress, för att skapa goda arbetsmiljöer för människor.

– Det har blivit extra tydligt de senaste åren när sjukskrivningarna på grund av stressrelaterade problem

har ökat dramatiskt. Vi behöver satsa på hållbart ledarskap, både för organisationers, ledarnas och medarbetarnas skull.

Hållbart ledarskap innebär då, enligt Maria Gerlofson, att man driver en verksamhet och leder en grupp på ett sätt som gör att både ledarens och hans eller hennes grupp mår bra och

samtidigt når de uppsatta målen.

Hon konstaterar att chefer ofta själva är stressade och därför inte hinner vara de goda ledare de vill vara.

– Möten, mejl, telefon och administration tar mycket kraft och tid. Ofta är faktiskt cheferna mer stressade än medarbetarna. Jag har själv jobbat som mellanchef i flera år och vet vad det innebär att ibland vara klämd mellan personalens behov, ägarnas direktiv och de yttre faktorer som påverkar verksamheten.

Riktlinjerna från Arbetsmiljöverket, som kom 2016, har medfört att chefer nu fått ett större ansvar för att skapa en bra psykosocial arbetsmiljö.

– All stress på våra arbetsplatser beror förstås inte på ledarskapet. Det som leder till stress är ofta en obalans mellan krav och resurser, många nya arbetsuppgifter och administration liksom slimmade organisationsstrukturer i kombination med händelser på jobbet och i privatlivet, säger Maria Gerlofson.

Maria Gerlofson har upplevt att tydlighet är ett problem i många organisationer.

– Ibland tror medarbetare att alla andra vet vad som ska göras, så av det skälet vågar de inte fråga, utan gissar sig fram genom att härma sina kollegor. Men i värsta fall vet inte heller kollegorna vad som egentligen är viktigast att göra.

Hon har också sett att det är ganska vanligt att många inte vet vilken affärsidé, vilka mål och vilka värderingar deras arbetsgivare har.

Maria Gerlofson konstaterar att det är svårt för en vd att vara tydlig, ge feedback, stötta och hjälpa till med prioriteringar om han eller hon själv inte hinner med allt de borde.

– När mejlkorgen svämmar över av saker du som ledare behöver göra eller fatta beslut om är det lätt hänt att stänga in sig med datorn och glömma personalen. Och den som är riktigt stressad får tunnelseende och kan inte se mer än en lösning. Då är det väldigt svårt att formulera och nå mål, att utforska vad som behövs och hitta rätt handlingar som leder rätt, säger hon.

Maria Gerlofsons 9 vägar till ett hållbart ledarskap

1. Sätt ramarna

Drömchefen är tydlig med varje anställd om vilken vision företaget har, vilka mål som finns, vad de anställda kan påverka och inte. Hen förmedlar tydligt vilket ansvar och vilka befogenheter alla har.

2. Prioritera smart

En drömchef ser till att arbetstiderna är rimliga i förhållande till uppdraget. Hen hjälper medarbetare att prioritera om det behövs.

3. Kommunicera tydligt

Drömchefen kommunicerar tydligt, klart och ofta. Hen pratar så att andra förstår och använder kroppen, rösten och tonläget för att nå fram.

4. Ge vettig feedback

Drömchefer ger positiv, konkret feedback. Ofta.

5. Reflektera och utvärdera

Drömchefen stannar upp när ni är klara med ett projekt eller en

uppgift för att reflektera, utvärdera och dra lärdomar.

6. Skapa bra och kreativa team

Drömchefen ser till att ha en bejakande atmosfär där alla säger ja till varandras idéer och förslag, där ni tillåter och lär av misstag och där ni har kul ihop på jobbet.

7. Hantera konflikter och svåra samtal

Drömchefen tar tag i konflikter direkt och ser till att hantera dem.

8. Var en förebild

Drömchefen tar hand om sig själv. Drömchefen vill vara en förebild och tar pauser, har rimliga krav på sig själv, prioriterar och ser till att göra saker utanför jobbet som hen mår bra av. Hen tar ansvar för sitt beteende och sina reaktioner.

9. Sök stöd

Drömchefen inser att ensam inte är stark utan söker stöd bland

andra chefer och ledare eller skaffar sig ett bollplank, en coach eller en mentor.

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.