Osäkerhet bland företagsledare kring lönesättning

Det råder osäkerhet bland landets företagsledare huruvida de bör ta hänsyn till inflationen i kommande löneförhandlingar med anställda. Fler än var fjärde Vd och CFO har inte bestämt om de kommer att höja medarbetarnas löner för att kompensera för ökade levnadskostnader.

Osäkerhet bland företagsledare kring lönesättning
I undersökningen svarar 28 procent att de inte vet om de kommer ta hänsyn till inflationen i kommande löneförhandlingar. Foto: Adobe Stock

Samtidigt kommer närmare var tredje bolag att ta hänsyn till inflationen i lönerevisionen trots att det riskerar att förvärra inflationen. Det visar en ny undersökning bland svenska vd:ar som Azets har beställt.

En fråga som är extra aktuell just nu kopplat till lönehantering är huruvida bolagen bör höja medarbetarnas löner för att kompensera för ökade levnadskostnader. I undersökningen svarar 28 procent att de inte vet om de kommer ta hänsyn till inflationen i kommande löneförhandlingar.

Läs mer: Vem du är tillsammans med påverkar din lön.

– Det råder en osäkerhet gällande hur man ska förhålla sig till inflationen kopplat till medarbetarnas lönesättning. Företagsledare slits mellan att inte vilja förvärra inflationen och att känna ansvar för medarbetarnas ökade levnadskostnader, säger June Mejlgaard Jensen, vd på Azets i Sverige.

40 procent av de tillfrågade svarar att de inte kommer ta hänsyn till inflationen i kommande lönesättning och därmed inte höja medarbetarnas löner mer än de brukar göra. Samtidigt uppger närmare var tredje Vd och CFO (31 procent) att de kommer att höja lönerna på ett sätt som kompenserar för ökade levnadskostnader de kommande 12 månaderna.

– Det är överraskande att så många företag planerar att ta hänsyn till inflationen i lönerevisionen, särskilt eftersom flera arbetsgivarorganisationer och fackförbund rekommenderar att inte göra detta. Det finns en risk att inflationen späs på och blir mer långvarig. Samtidigt förstår vi det dilemma som företagsledare nu befinner sig i. Under de senaste åren har den största utmaningen för många företag varit att behålla och attrahera bra kompetens. Konkurrensen är hård och lönen har varit en viktig faktor i kampen om medarbetarna, avslutar June Mejlgaard Jensen.

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.