Många chefers okunskap påverkar rekrytering av ny personal

HR & Arbetsmiljö En ny undersökning från TNG Evolve visar att många av landets chefer har så stora kunskapsluckor kring rekrytering att det påverkar tillsättningen av nya medarbetare, speciellt i tider med kompetensbrist. 

Många chefers okunskap påverkar rekrytering av ny personal
Dagens jobbsökare förväntar sig helt enkelt ett professionellt bemötande från en framtida arbetsgivare.

Enkäten som besvarades av 200 HR-chefer eller HR-specialister visar att de största bristerna handlar om chefers oförmåga att utvärdera kandidater objektivt. Det svarar 47 %. Även chefernas prioritering av rekryteringen (35 %) och deras förmåga att genomföra relevanta anställningsintervjuer (21 %) pekas ut som rekryteringsutmaningar framåt.

Läs mer: Rekrytering via webben ger inte högre kvalitet

– I förlängningen leder okunskapen bland chefer till att många företag riskerar att tappa de bästa kandidaterna. Inte minst eftersom det idag råder kompetens- och kandidatbrist i många branscher. Dagens jobbsökare förväntar sig helt enkelt ett professionellt bemötande från en framtida arbetsgivare, och här har företag som jobbar aktivt med frågorna mycket att vinna, säger Rebecca Henriksson, ansvarig för TNG:s utbildningsverksamhet TNG Evolve.

HR-specialisterna fick också frågor om vilka utbildningsområden de anser att cheferna har störst behov av. Här hamnar intervjuteknik i topp (68 %). Även bättre kunskaper kring kravprofil och kompetensanalys (48 %), hur man ökar mångfalden vid rekrytering (44 %) och diskrimineringsfällor (42 %) efterfrågas.

Enkätsvaren från TNG Evolve går hand i hand med resultatet av en större undersökning som TNG genomförde 2021 bland 1000 vd:ar, chefer och HR-specialister. Siffrorna visar på ett stort glapp mellan vision och verklighet när det kommer till fördomsfri rekrytering – och att kunskapsnivåerna skiftar mellan HR och chefsledet. Här svarar exempelvis 75 % av vd:ar och chefer att de litar mer på magkänsla än data.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.