Det viktigaste för svenskarna på jobbet

HR & Arbetsmiljö Vi spenderar en stor del av vår tid på jobbet, genomsnittsmänniskan jobbar närmare 100 000 timmar under sin livstid. Att ha flexibel arbetstid, högre lön, möjlighet till vidareutbildning och distansarbete är några faktorer som får svenskarna att trivas på jobbet. Det visar en ny undersökning utförd av YouGov på uppdrag av Roi Rekrytering.
 

Det viktigaste för svenskarna på jobbet
För många har möjligheten till flexibel arbetstid och distansarbete blivit en vana och något som arbetsgivare behöver erbjuda för att attrahera och behålla personal. Foto: Adobe Stock

Nästan hälften av svenskarna anser att flexibel arbetstid är den absolut viktigaste förmånen att ha på en arbetsplats. Till och med viktigare än en hög lön som hamnar på andra plats. En tredjedel anser att vidareutbildning är viktigt för att trivas, tätt följt av möjligheterna till distansarbete som 29 % tycker är viktigt. Knappt var tionde uppger att saker som gemensamma aktiviteter och företagsresor är betydelsefullt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Konkurrensen om talangerna är stor bland företagen och det krävs en hel del för att attrahera och behålla den bästa personalen. Förmåner kan absolut vara ett sätt att skilja sig från andra arbetsgivare och att jobba med sin företagskultur och sitt employer brand är viktiga faktorer för att attrahera och behålla viktig kompetens, säger Jenny Sandén, marknadschef på Roi Rekrytering.

Vilka förmåner anser du är viktigast på jobbet?

1. Flexibel arbetstid                       47%

2. Högre lön                                     42%

3. Vidareutbildning                        32%

4. Distansarbete                             29%

– Vi kan se tydliga spår efter pandemin som förändrat hur vi jobbar och vad som anses viktigt hos kandidater. För många har möjligheten till flexibel arbetstid och distansarbete blivit en vana och något som arbetsgivare behöver erbjuda för att attrahera och behålla personal, avslutar Jenny Sandén.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.