Skriv rätt anställningsavtal med nya LAS

LAS De förändringar i LAS som nu trätt i kraft ställer bland annat hårdare krav på arbetsgivarna när det gäller den information som ska ges i anställningsavtalen. Vad är det då som är nytt på den fronten?

Skriv rätt anställningsavtal med nya LAS
Nya LAS kräver att man ser över sina anställningsavtal.

Det nya arbetsvillkorsdirektivet från EU, som infördes 29 juni i år och som börjar tillämpas den 1 oktober, medför en hel del förändringar i Lagen om anställningsskydd, LAS. Bland annat ställs hårdare krav på hur man som arbetsgivare ska utforma ett anställningsavtal.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– För anställningsavtal som har ingåtts före 29 juni 2022 gäller dock fortfarande den äldre lydelsen så därför behöver de inte uppdateras om de uppfyller informationskraven enligt den äldre bestämmelsen. Men om en arbetstagare begär det ska arbetsgivaren också lämna information enligt de nya kraven, berättar Dino Kalamujic, advokat hos och delägare i edplaw Advokatbyrå.

Högre krav på arbetsgivaren

I ett anställningsavtal reglerar arbetsgivaren anställningsvillkor och anger information som är av väsentlig betydelse för avtalet. Det handlar till exempel om arbetsform, arbetstid, anställningsform, arbetsuppgifter samt lön och andra förmåner.

Dino Kalamujic konstaterar att informationen som krävs i ett anställningsavtal har utökats och omfattar nu alla anställningar, även de på en eller några få dagar.
Dino Kalamujic konstaterar att informationen som krävs i ett anställningsavtal har utökats och omfattar nu alla anställningar, även de på en eller några få dagar. Dino Kalamujic konstaterar att informationen som krävs i ett anställningsavtal har utökats och omfattar nu alla anställningar, även de på en eller några få dagar.

Den information som krävs har utökats och omfattar nu alla anställningar, även de på en eller några få dagar.

– Detta ställer betydligt högre krav på arbetsgivaren att ange vilka anställningsvillkor som gäller. Informationen ska lämnas skriftligen och om det görs digitalt bör arbetsgivaren spara bevis på att informationen skickats över, säger Dino Kalamujic.

Om arbetsgivarens inte lever upp till sin informationsskyldighet kan en arbetstagare begära skadestånd för brott mot informationsskyldigheten.

Vad ska finnas med i avtalet?

Dino Kalamujic tipsar om den information av väsentlig betydelse som ska finnas med i ett anställningsavtal enligt de nya kraven:

 1. Namn och kontaktuppgifter, anställningens tillträdesdag och        arbetsplats.
 2. Arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller titel.
 3. Tillsvidare-, tidsbegränsad- eller provanställning, inklusive relevanta detaljer.
 4. Löneförmåner och praktisk information därtill.
 5. Arbetstidsmått.
 6. Övertids- eller mertidsarbete.
 7. Förläggning av arbetstid och jourtid.
 8. Uppgift om bemanningsföretag.
 9. Rätt till utbildning.
 10. Längd på betald semester.
 11. Anställningsförhållandets upphörande.
 12. Arbetsgivaravgifter och social trygghet.
 13. Tillämpligt kollektivavtal.

Reglerna kring när informationen måste ges har också ändrats.

– Punkterna 1–7 ska lämnas så snart som möjligt, dock senast den sjunde kalenderdagen efter det att arbetstagaren har börjat arbeta och punkten 8 ska lämnas så snart informationen är känd, berättar Dino Kalamujic.

När det gäller punkterna 9–13 ska de lämnas senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta.

En ny bestämmelse som också måste beaktas vid skrivandet av anställningsavtalet är att en arbetsgivare inte kan förbjuda en arbetstagare att under anställningen ha en anställning hos en annan arbetsgivare om detta inte är arbetshindrande, i konkurrens med arbetsgivaren eller kan skada dennes verksamhet

– Nytt är också att detta även gäller anställda som har företagsledande roller, avslutar Dino Kalamujic.

I en annan artikel i detta nummer av Vd-tidningen berättar vi om andra förändringar som nu införts i LAS.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.