Bred åldersmix gör arbetsplatsen attraktivare

HR 8 av 10 svenskar önskar sig kollegor i olika åldrar. Ändå saknar 1 av 3 företag en åldersblandning visar en ny undersökning.

Bred åldersmix gör arbetsplatsen attraktivare
Många anställda vill ha kollegor av olika åldrar. Foto: Stock Adobe

Sifo och hygien- och hälsobolaget Essity frågade drygt 1400 personer hur viktigt det är med en varierad åldersmix på jobbet. 80 procent av de intervjuade svarade att det var mycket viktigt, främst för att dt skapar bättre erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

I undersökningen intervjuades även 900 HR och bland dem svarade hela 96 procent att det är viktigt att företag har anställda i olika åldrar. Samtidigt svarade runt en tredjedel av respondenterna att de inte hade en jämn åldersfördelning på arbetsplatsen i dag.

Hälften av de tillfrågade ansåg också att en blandad åldersfördelning var ett konkurrensverktyg, eftersom det gör arbetsgivaren mer attraktiv.

Stor åldersblandning en styrka för arbetsgivaren

– Om man som arbetsgivare lyckas attrahera och behålla en blandad åldersstyrka så har man ju en otrolig fördel. Du har både en större talangpool att attrahera och rekrytera ifrån. Men de facto så blir du ju också mycket mer attraktiv arbetsgivare för alla. För det här är som sagt något som människor vill ha på sin arbetsplats, säger Pia Höök, mångfaldschef på Essity, i en kommentar.

John Mellkvist, författare och debattör, kommenterar undersökningen med att åldersmångfald är en del av ett företags framgång och välmående. Man ser tydligare likhetstecken mellan bra åldersblandning och god hälsa i organisationen, och man ser tydligare att ålderism och psykisk ohälsa hänger ihop.

Man vågar tala öppnare om ålder

Han ser en trend i att man har blivit mer uttalad kring ålderssammansättningen.

– Tidigare har man varit rädd för att nämna siffror för att man är rädd för åldersdiskriminering och såna saker. Men nu handlar det mer om en åldersmedvetenhet, att man tänker mer i livsfaser och försöker blanda mer, och söker större förståelse för de livsfaser som finns, säger John Mellkvist.

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 9–13 april 2022. Totalt intervjuades 1428 personer i åldern 20-69 år, varav 1084 i sysselsättning. Därutöver intervjuades cirka 900 hr-ansvariga.

FAKTA

Från undersökningen

  • Hur jämn åldersmix uppskattar du att ni har på er arbetsplats (det vill säga hur jämn är fördelningen vad gäller anställda i olika åldrar)? Väldigt jämn + Ganska jämn 66% Inte så jämn + Inte jämn alls 32% Vet ej 2%
  • Hur viktigt anser du att det är att ha en bra åldersmix på arbetsplatsen?Väldigt viktigt + Viktigt 80% Inte så viktigt + Inte viktigt alls 18% Vet ej 2%

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.