Tydlig tystnadskultur vid åldersdiskriminering

HR & Arbetsmiljö Drygt var femte person i Sverige har blivit diskriminerad eller orättvist behandlad på grund av sin ålder. Få valde att berätta det för någon – och knappt någon gick till sin HR-chef visar en ny omfattande Sifo-undersökning.

Tydlig tystnadskultur vid åldersdiskriminering
Idag uppger fler än var femte arbetande person (22%) i Sverige att de blivit diskriminerade eller orättvist behandlade på grund av sin ålder. Foto: Adobe Stock

Samtidigt uppger en klar majoritet av Sveriges HR-ansvariga i undersökningen om åldersdiskriminering, som tagit fram av hygien- och hälsobolaget Essity, att de har en kultur på deras arbetsplats som gör att medarbetare vågar förmedla om de blivit diskriminerade eller orättvist behandlade på grund av sin ålder.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Resultatet av undersökningen visar bland annat att åldersdiskriminering – trots att det är förbjudet enligt svensk lag – fortfarande förekommer i bred utsträckning. Idag uppger fler än var femte arbetande person (22%) i Sverige att de blivit diskriminerade eller orättvist behandlade på grund av sin ålder.

Det är lätt att tro att det främst är äldre som drabbas av åldersdiskriminering – men så är inte fallet. Jämför man mellan de som är yngre än 40 med de som är äldre så svarar 27 procent av de yngre att de drabbats mot 19 procent av de äldre. Nära var femte (17%) i den yngre åldersgruppen vände sig till sin närmaste chef för att berätta. 30 procent svarar “nej” på frågan om de fick den hjälp eller förändring som de önskat. Det är fler kvinnor (25%) än män (19%) som drabbas av åldersdiskriminering.

Endast varannan som råkat ut för åldersdiskriminering valde att berätta det för någon.

Betydligt fler män (63%) än kvinnor (49%) gjorde det inte. Av de som valde att berätta så anförtrodde sig dessutom de allra flesta (29%) till en vän, utan någon förväntan till förändring. Endast 14 procent vände sig till sin närmaste chef och nästan ingen till facket (5%) eller HR-avdelningen (4%).

Åldersdiskriminering vanligt inom techbranschen

Samtidigt, genom en parallell Sifo-undersökning som Essity låtit genomföra bland närmre 900 HR-ansvariga, svarar så många som 77 procent att de har en kultur på deras arbetsplats som gör att medarbetare vågar förmedla om de har blivit åldersdiskriminerade.

– När det kommer till åldersdiskriminering så är jag säker på att det finns ett mörkertal ännu större än det vår rapport visar. Tystnadskulturen som råder visar hur viktigt det är för företag att utbilda alla på arbetsplatsen – i synnerhet chefer och HR-ansvariga – så att vi blir bättre på att se vad som pågår, ha relevanta och ibland svåra dialoger samt ingripa när det behövs, säger Pia Höök, ansvarig för mångfald-, jämställdhets- och inkluderingsfrågor på Essity.

John Mellkvist är rådgivare, författare och frontfigur i debatten om ålderism. Han menar att åldersdiskriminering är den vanligaste och mest accepterade diskrimineringsgrunden idag och att svårigheten att tala om problemen handlar om skam och oro för att undergräva den egna karriären i kombination med svårigheten att leda diskrimineringen i bevis.

– Att driva ett diskrimineringsärende mot sin arbetsgivare är idag en både uppslitande och riskfylld process, eftersom gråzonerna och kryphålen är många. Risken är stor att både förlora juridiskt och dessutom få en stämpel på arbetsmarknaden som gnällig eller besvärlig. Ett långsiktigt attitydarbete behövs där fler inser ålderismens utbredning liksom att åldersdiskriminering är en förolämpning mot sig själva i framtiden, säger John Mellkvist.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.