5 tips för att motverka åldersdiskriminering

Diskriminering Sverige är ett av världens mest åldersfixerade länder. Detta har lett till att äldre medarbetare i företag ofta får en lägre status istället för att lyssnas till på grund av sin erfarenhet. Men det finns vägar bort från detta kompetenssvinn.

5 tips för att motverka åldersdiskriminering
Företag och organisationer Sverige har problem med åldersdiskriminering och ser inte potentialen i äldre medarbetare. Foto: Stock Adobe.

Om en person arbetat länge på en arbetsplats tenderar ofta ledningen att ”låta denne bli vid sin läst” och får man inte prova på något nytt finns stor risk för tappad motivation.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Man blir inte trött utan man tröttnar. Företagen måste bli mer vidsynta och skapa goda förutsättningar för att utveckla äldre medarbetare, säger PR-konsulten och framtidsspanaren John Mellkvist.

I boken ”Välj din ålder” uppmanar han läsaren att skippa åldersnojan och istället bejaka den ålder hen befinner sig i. John Mellkvist utsågs 2018 av regeringen till ambassadör för Delegationen för senior arbetskraft och 2019 blev han av tidningen Resumé utsedd till Årets Superkommunikatör för sitt arbete med att synliggöra åldersfrågorna och minska ålderismen.

John Mellkvist konstaterar att åldersdiskriminering kan bero på allt från osäkerhet och okunskap till rena attitydproblem.
John Mellkvist konstaterar att åldersdiskriminering kan bero på allt från osäkerhet och okunskap till rena attitydproblem. John Mellkvist konstaterar att åldersdiskriminering kan bero på allt från osäkerhet och okunskap till rena attitydproblem.

Han menar att utvecklingen för medarbetare i ett företag inte alltid måste vara ett steg framåt.

–Ett steg i sidled eller bakåt behöver inte nödvändigtvis vara något dåligt. Det gäller inte minst vd:ar som nog ofta skulle må bra att komma ut ur ekorrhjulet och hitta sin vilopuls och få en senior rådgivande roll.

Åldersdiskriminering

För att beskriva det stora kompetenssvinnet i näringslivet tar John Mellkvist liknelsen med matsvinn.

– De nuvarande bäst-före-datumen på oss människor i arbetslivet har helt uppenbart samma fördummande

effekt, eftersom vi på löpande band kastar bort massor av värdefull kompetens i förtid. Jag kallar därför detta ålderssjuka fenomen för ”Det Stora Kompetenssvinnet” – och det måste få ett stopp.

John Mellkvist konstaterar att åldersdiskriminering kan bero på allt från osäkerhet och okunskap till rena attitydproblem.

– Men jag skulle även vilja lyfta en annan orsak. Pensionsgränsen, det vill säga den vi inte sätter själva. När den allmänna bilden är att vi ska arbeta till en viss ålder, säg 68, så skapas en mental bäst-före-gräns betydligt tidigare. HR-chefer och rekryterare börjar räkna krasst på antal år kvar och sorterar bort kandidater som anses vara »over the hill.

Tid att slita mindre

Förr i tiden skulle ett förlängt arbetsliv för de flesta med automatik innebära en börda.

– Ett längre arbetsliv handlar som jag ser det inte om att slita mer, utan om att ha tid att slita mindre. Att få chansen att prova fler saker och i slutändan få ut mer.

I framtiden behöver vi enligt John Mellkvist tänka in både två och tre karriärer under en livstid, ibland parallellt löpande.

– Det kan låta stressande, men tvärtom kan det vara ett sätt att inte slita ut oss i förtid. Vi både kan och behöver

arbeta längre än den idag satta pensionsgränsen. Åldersdiskriminering – uppåt och nedåt – är en delvis dold

sjukdom som är mycket skadlig för samhället, eftersom den undergräver respekten för kompetens, erfarenhet och inte minst också – för varandra, avslutar han.

Fakta

5 tips för att motverka åldersdiskriminering

  1. Nyansera vårt synsätt på ålder. Främst genom att prata öppet om den. Vi måste lyssna in var oron finns hos både arbetsgivare och arbetssökande, för att kunna tackla problemet.
  2. Samarbeta bättre över generationsgränserna. Praktisera större åldersspridning i vardagen samt då och då medvetet vänd på det förväntade ledarskapet. Om äldre oftare lär sig ledas av yngre och de yngre i sin tur känner att de kan få stöd av de seniorer de leder så byggs förtroende åt båda håll.
  3. Nya mentala bilder av flera karriärer i livet. Fler möjligheter att fortbilda sig sent i livet och mer effektiv kommunikation som uppmuntrar till detta och får oss att se bortom pensionsgränsen.
  4. Ökat fokus på mentorskap och nya former av sådant. Mentorskap ger förutsättningar för en sund framgångskurva och minskar risken för utbrändhet till följd av stress, överbelastning och dålig självkänsla hos både yngre och äldre talanger.
  5. Politiska reformer som är bättre anpassade till en allt större vilja att fortsätta arbeta så länge man vill. Detta bör kompenseras av andra politiska reformer som stöttar personer som vill men inte kan fortsätta, exempelvis av hälsoskäl.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.