Mångfalden ökar i näringslivet

Affärerna En ny rapport från Tillväxtverket visar att mångfalden i näringslivet ökar, och företag som drivs av kvinnor och personer med utländsk bakgrund anställer i allt snabbare takt.

Mångfalden ökar i näringslivet

Rapporten Mångfald i näringslivet har sammanställts av Tillväxtverket utifrån olika undersökningar som myndigheten tar fram. Resultaten visar att det i dag är fler företag som drivs av kvinnor och personer med utländsk bakgrund än någonsin förr. Den visar också att antalet anställda i absoluta tal har vuxit mest i företag där kvinnor är företagsledare eller där företagsledaren har utländsk bakgrund.

Samtidigt visar resultaten att kvinnor generellt sett ser större hinder för att bli företagare än män. Personer med utländsk bakgrund lyfter svårigheten att få finansiering som ett hinder för att starta företag i betydligt större utsträckning än personer med svensk bakgrund.

– Statistiken blir ett viktigt beslutsunderlag för oss som jobbar med stöd och finansiering till företag. Vi hoppas att resultaten kommer att påverka hur insatser utformas och därmed skapa förutsättningar för ekonomisk omvandling. Risken är annars att vi missar de bästa företagen, de som har förmågan att utveckla och förnya näringslivet, säger Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef på Tillväxtverket.

Utbildningsnivån ökar bland företagsledare. Nästan varannan kvinna, 46 procent, som driver företag har högskoleutbildning 2017 och 34 procent av männen. Gapet mellan kvinnors och mäns utbildningsnivå har nästan fördubblats under perioden 2004-2017.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.