Kriskommunikation – 5 smarta vd-tips

Kriskommunikation Pandemin har satt fingret på vikten att företag har strukturer och rutiner på plats innan det oväntade sker, både för att kunna kommunicera på ett bra sätt med medarbetarna och kunderna.

Kriskommunikation – 5 smarta vd-tips
Det gäller att vara förberedd hur man ska kommunicera till personalen när en kris uppstår. Foto: Stock Adobe.

Ett vanligt misstag som företagsledningar gör är att i krissituationer lägga allt fokus på hur detta påverkar leveransen till kund eller hur man framstår i media.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Medarbetarna ska alltid prioriteras och informeras först. Gör man inte det påverkas även affären och bolagets trovärdighet i slutändan, säger Josefine Söderqvist, HR-chef på Benify, ett techbolag inom HR som hjälper företag och organisationer att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke.

Hon betonar att i oroliga tider behövs tryggt ledarskap och enhetlig information.

Josefine Söderqvist tycker det är bra om kristeamet regelbundet tränar på hur de ska agera under en kris.
Josefine Söderqvist tycker det är bra om kristeamet regelbundet tränar på hur de ska agera under en kris. Josefine Söderqvist tycker det är bra om kristeamet regelbundet tränar på hur de ska agera under en kris.

– Det är viktigt att man har utsett ett kristeam med nyckelpersoner som med fast hand tar kommandot när det uppstår en kris. Teamet kan förslagsvis bestå av vd och ansvariga för HR och kommunikation, där vd har ett tydligt ledaransvar. I en stor organisation kan även fler personer med ansvar för viktiga områden behöva ingå. Kristeamet bör ha tydliga riktlinjer för beslutsfattande och kommunikation så att det finns en struktur att följa. Man får inte glömma att det är en kris även för personerna i kristeamet, med stresspåslag och allt vad det innebär.

Om krisen är av känslig karaktär kan det enligt Josefine Söderqvist vara klokt att mötas i mindre grupper till en början. Detta för att kunna bemöta medarbetarna på ett mer personligt sätt, där fler vågar ställa frågor.

– Först när alla medarbetare känner till den uppkomna situationen kan man övergå till information på större plattformar.

Fria spekulationer

Det gäller att hela organisationen i ett tidigt skede vet att all kommunikation utgår från kristeamet för att undvika motsägelsefulla budskap från andra chefer eller medarbetare.

– Oro och rykten sprids snabbt och när det brister i kommunikationen från trovärdiga källor spekuleras det fritt i fikarummen och på sociala medier. Man ska sätta upp en rutin för regelbundna informationsmöten, utskick eller publiceringar vid ungefär samma tid, så att medarbetarna vet när de kan förvänta sig en ny uppdatering kring läget. När sedan krisen lättat kan man glesa ut informationstillfällena, konstaterar Josefine Söderqvist.

När det inte finns något nytt att rapportera ska detta också kommuniceras.

– Uppdateringen ska vara kortfattad så att medarbetarna inte överlastas med information. Om man överinformerar finns risken att de inte tar till sig allt. Det är en lärdom vi på Benify tar med oss från pandemin, där vi i början gjorde misstaget att repetera för mycket information i stället för att berätta om vad som är nytt.

Förutom de regelbundna informationstillfällena gäller det också att ha rutiner för att kunna informera mycket snabbt om situationen skulle kräva det.

– Här kan pushnotiser på mobiltelefonen vara ett bra alternativ eftersom alla medarbetare inte sitter vid datorn hela tiden.

Viktig med utvärdering

Medan krisen pågår behöver man ha en tät dialog med medarbetarna, exempelvis genom pulsundersökningar, för att få feedback och kunna anpassa kommunikationen löpande efter behov.

– Insikterna om vad som har fungerat och inte kan man sedan använda i uppdateringen av företagets krisplaner som ska vara ett levande dokument.

Hon tycker också att det är bra om kristeamet regelbundet tränar på hur de ska agera under en kris.

– Man kan arbeta utifrån olika potentiella scenarier. Kriser kan ju vara allt från personliga tragedier för individuella medarbetare till händelser som har en påverkan även utanför organisationen. Det kan vara bra att inkludera medieträning för vd och andra nyckelpersoner för att kunna nå fram med rätt budskap om krisen har en extern effekt, avslutar Josefine Söderqvist.

Fakta

5 tips på hur man ska kommunicera under en kris

  1. En källa för information: Utse ett kristeam som tydligt kommuniceras internt som ägare av information kopplat till krisen.
  2. Medarbetarna ska alltid informeras först.
  3. Informera löpande vid fasta tillfällen.
  4. Samla in feedback från medarbetarna kontinuerligt för att anpassa kommunikationen efter behov.
  5. Säkerställ att ni har kommunikationskanaler som når samtliga medarbetare, även de som inte sitter vid dator och jobbar.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.