7 härskartekniker som förtrycker andra

Härskarteknik Under Metoo-hösten 2017 blev olika härskartekniker högaktuella och det skapades mycket debatt kring dessa frågor. Men vad står egentligen begreppet härskarteknik för?

7 härskartekniker som förtrycker andra
Annakarin Nyberg och Erica Dahlgren menar att ju mer vi pratar om härskartekniker desto mer medvetna blir vi om hur de fungerar och kan undvika att använda dem.

Mängder av artiklar och böcker har de senaste åren skrivits om härskartekniker och begreppet har fyllts med olika innehåll beroende av vem som berättat. Internetforskaren Annakarin Nyberg och journalisten Erica Dahlgren menar att detta har lett till en urvattning av begreppet. I sin nya bok ”Härskarteknik” återvänder de till de sju ursprungliga härskarteknikerna som presenterades av den norska professorn och politikern Berit Ås.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Enligt henne är härskartekniker ”maktspel som spelas för att bibehålla eller skapa maktövertag över andra människor och för att hävda sig själv genom förtryck av andra”.

– Tyvärr har det blivit alltför vanligt att man ropar härskartekniker i alla möjliga sammanhang. Det är viktigt att föra begreppet härskarteknik tillbaka till sin ursprungliga betydelse där det handlar om att skada någon, vilket till exempel konstruktiv kritik inte gör, säger Annakarin Nyberg.

Vd:ar är en grupp som genom sin maktposition har alla möjligheter att använda härskarteknik.

– En vd som gör det kommer inte att lyckas utveckla sitt företag. Det leder alltid till bristande engagemang hos medarbetarna och sjukskrivningar. Ju tryggare en vd är i sig själv desto mindre risk finns det att hen tar till härskartekniker, vilket för övrigt gäller alla oss människor, konstaterar Erica Dahlgren.

Hon och Annakarin Nyberg menar att ju mer vi pratar om härskartekniker desto mer medvetna blir vi om hur de fungerar och kan undvika att använda dem.

Härskartekniker större plats

Härskartekniker skapar starka känslor och leder ofta till negativa konsekvenser.

– Som härskare kan du ta större plats och din röst och åsikt kan föras långt men det sker på dina kollegors, din familjs, dina ovänners eller vänners bekostnad. Som utsatt sker det omvända. Ditt handlingsutrymme begränsas, din röst och ditt mod försvagas till dess att dina åsikter riskerar att inte bli till något annat än outtalade tankar om hur du kan ge svar på tal eller på annat vis agera, berättar Annakarin Nyberg.

Hon konstaterar att så länge som tankarna är tillbakahållna spelar det ingen roll hur kloka eller smarta de är; de förblir ohörda och därmed utan verkan.

I situationer där någon utsätts för härskarteknik inför publik spelar det enligt Annakarin Nyberg och Erica Dahlgren inte så stor roll vem som gick segrande ur situationen.

– Vad som är viktigt är att någon tog ditt parti eller i alla fall gjorde sitt bästa för att backa upp dig. För det krävs mod och kurage, och det är långt ifrån alla som vågar ifrågasätta, sätta stopp eller säga ifrån, säger Erica Dahlgren

Bidra till en motsatt kultur

De sju härskarteknikerna är enligt Berit Ås; Osynliggörande, Förlöjligande, Undanhållande av information, Dubbel bestraffning, Påförande av skuld och skam, Objektifiering samt Våld och hot om våld.

– Att utsätta en annan person för osynliggörande kan ske medvetet eller omedvetet. Det kan så klart också ske av gammal vana. Att osynliggöra andra människor av ren slentrian är kanske det svåraste att förändra. Osynliggörande kan motverkas genom synliggörande. Helt enkelt, att bidra till en motsatt kultur där vi bekräftar de människor vi omger oss med genom att lyssna, delta aktivt i samtal och diskussioner eller ge utvecklande återkoppling som syftar till att synliggöra, berättar Annakarin Nyberg.

Förlöjligande sker i alla sammanhang. Det kan handla om att någon gör sig lustig över hur du ser ut, hur du rör dig, var du kommer från eller hur din dialekt låter.

– Skämten på din bekostnad förlöjligar och förminskar. Förlöjligande kan motverkas och bemötas med bekräftartekniken respekt. Det gäller att visa sitt stöd och se till att människor upplever sig sedda och betydelsefulla, säger Erica Dahlgren.

Vi gör så gott vi kan

När man blir utsatt för härskartekniken undanhållande av information förlorar man möjlighet att vara med på samma villkor som de andra.

– Tekniken kan användas av en härskare på en arbetsplats för att klättra i betydelse. Det kan handla om att härskaren har tillgång till viktig information som hen väljer att hålla för sig själv i stället för att dela med sig till de andra kollegorna i arbetslaget. När tillfälle uppstår använder härskaren informationen för att till exempel växa i chefens ögon. Undanhållande av information bemöts genom att informera. Var tydlig med information, agera transparent och inkludera de människor som berörs, berättar Annakarin Nyberg.

Att bestraffas dubbelt för sitt agerande skapar en känsla av att det inte går att göra rätt, oavsett hur man än bär sig åt.

– Dubbel bestraffning kan motverkas genom dubbel belöning. Detta innebär att vi gör rätt oavsett hur vi agerar och kan skapa förväntningar och krav därefter. Centralt för denna bekräftarteknik är att vi bemöter

människor med inställningen att vi gör så gott vi kan och att det är gott nog, säger Erica Dahlgren.

Respektera ett nej

Skuld och skam handlar om att härskaren påför offret svåra känslor för att själv kunna ta ett fördelaktigt steg framåt i makt- och positioneringsspelet.

– Härskaren får dig att fundera: Har jag betett mig illa? Är allt mitt fel? Påförande av skuld och skam motverkas genom att bekräfta, visa vårt stöd och backa upp, berättar Annakarin Nyberg

Läs även: Skapa en roligare arbetsplats.

När härskaren objektifierar riktas fokus mot den drabbades kropp och kön.

– Härskaren är alltså mindre intresserad av din kompetens eller ditt budskap, vad du har att säga eller hur väl underbyggda dina argument är. Objektifiering motverkas genom att bemöta alla människor som subjekt.

Det handlar om att hjälpa den som har utsatts och markera när kommentarer som fälls är olämpliga, eller genom att rikta fokus tillbaka mot det som är viktigt i en situation, säger Erica Dahlgren.

Våld och hot om våld är extrem jämfört med de övriga sex teknikerna. Tekniken går ut på att skapa rädsla och otrygghet genom att hota, vara våldsam, trakassera eller skapa förbud.

– Våld och hot om våld motverkas genom att respektera ett nej när det kommer från dig själv och andra samt att agera när man ser att någon annan blir utsatt, avslutar Annakarin Nyberg.

Fakta

7 motstrategier mot härskartekniker

 1. Sätt ljuset på dig själv! (mot osynliggörande)
 2. Tvinga härskaren att ta ansvar! (mot förlöjligande)
 3. Visa vad som fattas! (mot undanhållande av information)
 4. Bryt upp dåliga mönster! (mot dubbel bestraffning)
 5. Vänd bort skulden från dig själv! (mot påförande av skuld och skam)
 6. Slipa ner ytan! (mot objektifiering)
 7. Avväpna härskaren! (mot våld och hot om våld).

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.