Konsten att känna lagom

Kraven på vd:ns förmåga att känna in ökat. Att använda och förstå såväl sina egna som medarbetarnas känslor är dagens ledares personliga GPS. Men för mycket empati kan bli ett handikapp.

Blickar vi bakåt i tiden, mot det gamla auktoritära ledarparadigmet, krävdes föga empati eller emotionell kompetens. Det handlade huvudsakligen om att utöva makt och tala om för andra vad de skulle göra. Idag är det vare sig någon självklarhet eller ens ett ideal.

Total känslokyla föder lätt misstro. Överkörda medarbetare riskerar att förlora förtroende för ditt omdöme som ledare, medan tillit och empati bidrar till ömsesidig respekt. Till en viss gräns.

Fast i funderationer

För mycket medkänsla kan nämligen vara ett handikapp. Det menar affärscoachen, vd:n och nyblivna författaren Marika Skärvik i sin bok Omänskligt mänsklig – När empatin står i vägen för framgångsrikt ledarskap.

– Empatiska chefer har ibland en förmåga att känna FÖR mycket, att försöka sätta sig in i omgivningens upplevelser i alltför hög grad. Därför tar de kanske inte alltid beslut när de borde tas av rädsla för att det ska bli jobbigt för motparten. Oavsett om det gäller omorganisation, nya arbetssätt eller uppsägning, säger hon.

Ett sådant beteende gör att du som vd inte kan leda fullt ut, på det sätt som du, företaget och dina medarbetare förtjänar.

Bli ingen ”curlingförälder”

Med en undfallande och överdrivet omtänksam attityd minimerar du inte bara din potential som ledare, utan gör även andra en björntjänst. Marika Skärvik tar förhållandet mellan föräldrar och barn som ett illustrerande exempel.

– När föräldrar sätter regler om vad barnen får och inte får göra är det sällan populärt – just då. Men i det långa loppet uppskattar båda parter att det finns ramar för hur man bör bete sig och tydligt ställda förväntningar på vad man ska åstadkomma, förklarar hon.

Saknar du som vd förmågan att fatta och verkställa också obekväma beslut blir det svårt att organisera verksamheten på ett effektivt sätt. Din gnagande oro och frustration hänger dessutom ofta med hem.

Motbjudande motsats

Ytterligare en aspekt är att empatiker tenderar att må dåligt av att möta dem som är deras motsats, vilket slukar energi från det goda ledarskapet.

– När en empatiskt lagd person upptäcker att omvärlden består av andra värdegrunder är det inte konstruktivt att älta över varför. Istället gäller det att uppträda på ett nyktert sätt och konstatera att ”så här är det, hur ska jag förhålla mig till det?”, säger Marika Skärvik.

Idag anser hon att alltför många chefer ligger sömnlösa i analyser av hur omgivningen kan agera som de gör. Hur de till synes omänskligt kan strunta i andra och bara ånga på. Medan de som saknar empati inte lägger någon som helst energi på liknande tankar.

Offermentalitet en bov

En företagsledare beskrev sin upplevelse av att vara empatisk med orden omkörd, påkörd och nerkörd. Enligt hans tycke var det allt som oftast de mer hänsynslösa som lyckades komma framåt, ta de roliga jobben, få de intressanta uppdragen och lyckas.

– Empatiska ledartyper funderar mycket över sina egna tillkortakommanden och är generellt mer självkritiska. De tror att det måste vara något fel på dem som inte når sina mål, medan de mer brutala röner framgångar, förklarar hon.

Som empatisk chef i grunden kan Marika Skärvik känna igen sig. Fast i och med att hon har lärt sig att jobba i ”omänskliga miljöer” har det till viss del smittat av sig. Något som inte bara är av ondo. Tvärtom faktiskt.

Låna lite kyla

Det kan vara klokt att stjäla några av den oempatiska ledarens element. Till exempel i krissituationer, då det gäller att hålla huvudet kallt och agera för företagets överlevnad, oavsett hur det känns i hjärtat.

– Lär dig att parkera det negativa känslobagaget. Håll fast vid förmågan att sätta dig in i andras situation och kunna förstå deras känslor likväl som dina egna, men gör det utan värdering och analys, uppmanar hon.

Risken är annars att du dras ned i en negativ spiral där du både blir och presterar sämre än vad du kan. Resultatet? Enligt Marika Skärvik att de mindre empatiska vinner, medan du troligen försvinner.

– Det vore en olycklig ledarförvaltning, för ledarskap utan empati kan inte lyckas långsiktigt. Kortsiktigt kan det tyckas förlora, men i slutänden är det ändå förmågan att bete sig mänskligt som gör skillnad. Som gör det möjligt att leda med fingertoppskänsla, förstå verksamhetens utmaningar och vad som lyfter medarbetare eller håller dem tillbaka. Det är det som behövs där ute!

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.