Så får du bättre självkännedom

vd i vardagen Vd-skapet innebär ett ansvar gentemot dig själv och medarbetarna att vara medveten om både dina goda och mindre bra egenskaper.

Du har hört det förut, att vara vd är ett utsatt jobb med all den press och det ansvar som det innebär att göra ett bra jobb som chef och ledare. Viktigt är att ha en solid grund att stå på, en grund som utgörs av en stark självkänsla och självkännedom om hur du fungerar och vad du är bra på.

Dålig självkännedom å andra sidan kan leda till att du fattar fel beslut och omger dig med människor som ger dåliga råd. Märker du att du får negativ respons kring de beslut du fattar är det hög tid att rannsaka dig själv och din ledarstil.

Charlotte Hågård är karriärexpert, författare och grundare till Newstart. Hon har själv erfarenhet från vd-posten och har skrivit en bok om hur man blir sin egen coach.

– Det är förödande att ha dålig självkännedom. Då kan man missbedöma människor och situationer och kan ha svårt att se konsekvenserna av sitt eget handlande. Om man har koll på sina starka sidor kan man omge sig med människor som kompletterar en.

Gör en självinventering

Charlotte Hågårds råd till är att ta sig tid för självreflektion och göra en så kallad självinventering. Den går ut på att undersöka sina värderingar, drivkrafter, kompetenser och personliga egenskaper genom att ställa sig ett antal frågor.

1. Vad är viktigt för mig?

– Om du är en person som tycker om att jobba i ett högt tempo så får du också förstå att det kommer att prägla din ledarstil. Du kommer att ha människor i din omgivning som inte är som du.

2. Vad driver mig?

– Vissa dagar är det inte roligt att vara vd. Det kan vara väldigt mycket att ta tag i. Då är det viktigt att du förstår drivkraften till varför du vill hålla på med det du gör.

3. Vilka är mina färdigheter?

– Ta reda på vad du är duktig på att göra. Vilka är dina styrkor och vilka kunskaper har du? Fundera också över vilka egenskaper du har. Om du har koll på alla de här sakerna har du någonting att förhålla dig till, säger Charlotte Hågård.

När du vet vad du tycker om och vad du har kunskap att utföra får du också bättre koll på vilka uppgifter du med fördel kan lämna åt andra.

– Det finns många saker i ett vd-arbete som man kanske inte tycker är så kul som hamnar längst ner på agendan hela tiden. Det gäller att kunna delegera arbetsuppgifter som man inte är bra på eller inte behöver genomföra själv, säger Charlotte Hågård.

Skriv en framgångslogg

Ett tips om hur du får koll på dina starka egenskaper och blir bättre på att coacha dig själv är att föra loggbok. Anteckna varje dag några saker som du är nöjd med att ha genomfört. Det hänger ihop med en annan viktig aspekt, eftertanke och att ta hand om dig själv för att kunna fungera som en självmedveten ledare.

– Det är som på flyget, ta först på din egen syrgasmask innan du hjälper andra, menar Charlotte Hågård.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.