Vinklat om vd i styrelsen

vd i vardagen Frågan om vd:n ska sitta i styrelsen eller inte är ständigt i hetluften. Vd-tidningen ringde upp Sven-Erik Sjöstrand, professor på Handelshögskolan.

Anser du att vd:n ska sitta i styrelsen?

– Det generella svaret är att vd inte ska sitta i styrelsen. Men som med alla generella svar finns det undantag. Det enkla skälet är att en av styrelsens uppgifter är att tillsätta och avsätta verkställande direktör och över huvud taget säkerställa att vd:n fullföljer sina uppgifter, enligt aktiebolagslagen. Risken är att styrelsen och vd:n växer ihop lite för mycket. Styrelsen blir mindre benägen att utöva kontrollrollen och även att ge kritik. Något som i slutänden kan innebära att man inte byter vd i tid. Har man en klar skillnad mellan de två exekutiva organen som finns enligt lag, så blir det lättare för styrelsen att hålla armbågslucka till vd:n och utöva sin ledningsfunktion i förhållande till vd:n.

Vilka undantag finns det?

– Ett skäl att göra undantag kan vara att det finns anställda i styrelsen ändå, och då tänker jag på de fackliga representanterna. Då kan en del uppfatta att det är konstigt att ett par medarbetare som ytterst lyder under vd:n sitter i styrelsen. Men inte vd:n själv. De är inte vd:s chef men ändå del av kollektivet styrelsen som är vd:s chef och delaktiga i sådana beslut. En del kan tycka att det vore rimligt att vd:n också fick vara med så att inte denne hamnar i en lägre ställning än representanterna. Jag tycker inte att det är ett övertygande argument av det enkla skälet att vd:n ändå nästan alltid är på styrelsemöten som adjungerad förutom då man utvärderar vd:n. Och fackrepresentanterna utses ju inte av styrelsen utan av klubben, så det finns inte samma beroende.

De flesta företag är inte börsnoterade jättar. Blir ditt svar annorlunda om vi bara pratar om den typen av bolag?

– Ja, det är en väsentlig skillnad. För börsnoterade bolag finns särskilda regler och normer, exempelvis bolagskoden. Den grundläggande skillnaden mellan ett litet och ett stort företag är att det ofta är ganska få ägare i ett litet företag. Och inte sällan är ägaren själv med och jobbar. Då blir det en annan situation. Det här med att hålla isär bolagsstämma, styrelse och vd är en följd av att bolagen har blivit stora. Det är många ägare så alla kan inte sitta och styra. I ett mindre företag är det ägarna som bestämmer, de kanske sitter i styrelsen och vd är kanske är en anhörig eller själv ägare. Det blir direkt så mycket mer ägarstyrt därför att man som ägare kan påverka verksamheten: det är nära och hanterligt. Jag tycker heller inte att det blir samma intressekonflikt mellan roller i och med att man inte har samma fördelning. Man är mer gränsöverskridande som ägare. Problemet i ett stort bolag är om en av ägarna börjar göra något som bara gynnar just honom eller henne. I ett mindre företag är det kanske bara du själv eller några få personer. Styrelsen blir mer en formell arena som kanske inte spelar en så viktig roll eller som mer hanteras som ett rådgivande organ.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.