Hållbarhet en viktig fråga

Miljö En ny rapport visar att potentiella medarbetare anser att företag och organisationer som arbetar aktivt med hållbarhet har högre attraktionskraft. Likaså är det viktigt för många verksamheter att vara etablerade i en kommun som arbetar för hållbar utveckling.

Hållbarhet en viktig fråga

Att hållbarhet tar allt större plats på näringslivets agenda är tydligt. Medarbetare, kunder och andra intressenter ställer allt större ansvarskrav, samtligt som ett tydligt hållbarhetsengagemang också blir en viktig konkurrensfördel.

I en undersökning utförd av Novus på uppdrag av hygien- och hälsobolaget Essity, har 513 chefer på svenska företag och organisationer svarat på frågor om hållbarhet och avfallshantering.

Läs mer: Vad behövs för att underlätta hållbarhetsarbetet?

Hållbarhet upplevs som en betydelsefull fråga och hälften, 49 procent, av cheferna menar att verksamhetens arbete för en miljömässigt hållbar utveckling, kommer att vara viktig när framtida medarbetare överväger dem som arbetsgivare. 

– Allt fler vill ha en arbetsgivare med en tydlig och god värdegrund och som delar de personliga värderingarna och tankarna kring hållbarhet, säger Åsa Degerman, Global Brand Innovation Manager på Essity. 

Läs mer: Studie av relationen mellan ledarskap och hållbarhet

Undersökningen visar också att många företag och organisationer är positiva till kommunernas hållbarhetsengagemang. Nästan varannan chef, 47 procent, uppger att det är viktigt för dem att vara etablerade i en kommun där arbetet med miljömässig hållbar utveckling ligger i framkant.

Kommunernas arbete påverkar i stor grad näringslivets förutsättningar att agera hållbart, inte minst när det kommer till avfallshantering, källsortering och återvinning, på grund av den kommunala renhållningsskyldigheten.

Var tredje chef i undersökningen säger sig exempelvis vara mycket bättre på att sortera avfall hemma än på arbetsplatsen. De säger även att de vill källsortera i större utsträckning på jobbet, men behöver bättre förutsättningar. 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.