Studie av relationen mellan ledarskap och hållbarhet

Ledningsgrupp Studenter vid Linköpings universitet har i ett examensarbete studerat relationen mellan ledarskap och hållbarhet på ett transportföretag. De konstaterar att relationen beskrivs utifrån tre identifierade “relationsbyggare”: mål, moral och kunskap.

Studie av relationen mellan ledarskap och hållbarhet

Madeleine Backman och Iselin Paulseth Sandvold, har i sitt examensarbete studerat relationen mellan ledarskap och hållbarhet på transportföretaget Transdev Sverige AB. Hos dem har de intervjuat fem ledare i ledningsgruppen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Studenterna konstaterar inledningsvis att företag står inför utmaningar som handlar om att inkludera hållbarhetsbegreppets tre dimensioner: det ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvaret. Påtryckningar ökar från samhällets olika intressenter, som sätter press på att företag och företagsledare agerar ansvarsfullt. ”Hållbarhet är idag en aktuell och relevant fråga som företag, styrelser och ledare på något sätt får ta i beaktning på grund av dessa påtryckningar från samhället”, skriver de.

Syftet med studien är att bidra till förståelse av hur relationen mellan ledarskap och hållbarhet ser ut i ett svenskt företag, samt identifiera de aspekter i ledarskapet som kan vara av betydelse för hållbarhet.

Ledningsgruppens kontext och ledarnas ansvarsområden har varit avgörande i beskrivningen av hur relationen ser ut och för var i hållbarhetsbegreppet ledarna lägger sin tyngdpunkt. Relationen beskrivs utifrån tre identifierade “relationsbyggare”: mål, moral och kunskap. Dessa tre aspekter tar sig däremot olika uttryck för varje ledare som leder till att relationen ser olika ut.

Studenterna kan ytterligare konstatera att relationen är starkare om ledare i hög grad har tydliga hållbarhetsmål inom sitt ansvarsområde.

”Vi anser utöver detta att det är viktigt att företag har en gemensam framtidsvision gällande sitt hållbarhetsarbete för att få hela organisationen med på samma tåg”, avslutar de sitt examensarbete.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.