Vad behövs för att underlätta hållbarhetsarbetet?

Miljö Hållbarhet är en prioriterad fråga bland Sveriges småföretag och att de i hög utsträckning bedriver ett hållbarhetsarbete visar en ny undersökning. Samtidigt finns flera hinder för att de ska kunna bli bättre i sitt arbete med att minska utsläpp och påverkan på miljön.

Vad behövs för att underlätta hållbarhetsarbetet?

I undersökningen som genomförts av Företagarna, Fossilfritt Sverige och Beyond Intent framgår att nio av tio företagare anser att det är viktigt för företag att ta samhällsansvar och att bedriva ett hållbarhetsarbete. En stor andel, två av tre, bedriver redan ett hållbarhetsarbete inom ramen för sitt företag, och över hälften har som ambition att minska sina utsläpp.

Läs mer: Studie av relationen mellan ledarskap och hållbarhet

− Att så stor andel av företagen ser hållbarhet som en prioriterad fråga visar att de hänger med i den utveckling som sker i resten av samhället, där inte minst behovet av minskade utsläpp för att möta klimatutmaningarna är högt upp på agendan, säger Günther Mårder, vd på Företagarna.

Företagen har flera drivkrafter för att arbeta hållbart – inte minst verksamhetens affärsnytta och konkurrenskraft. 63 procent av företagen ser också en positiv påverkan på kundrelationerna av sitt hållbarhetsarbete, vilket är en ökning jämfört med samma undersökning från 2015.

Läs mer: Så förenklar du ditt hållbarhetsarbete

− Hållbarhetsarbete är och kommer bli ett ännu viktigare konkurrensverktyg både på den inhemska och globala marknaden. Det företag som kan bedriva ett trovärdigt och effektivt hållbarhetsarbete har därför mycket att vinna, betonar Günther Mårder.

Inom ramen för företagens hållbarhetsarbete sticker klimatfrågan ut som särskilt viktig. De flesta har ambitionen att minska sina utsläpp av växthusgaser och nästan hälften har redan vidtagit någon form av åtgärd. Samtidigt är de största hindren för svenska småföretag att minska sina utsläpp av växthusgaser affärsrelaterade, som ökade kostnader och brist på affärsnytta.

− Den finns nära en miljon småföretag i Sverige, deras engagemang och deltagande krävs om vi ska klara klimatomställningen. Att de känner ett ansvar och samtidigt ser en affärsnytta med att satsa fossilfritt är väldigt hoppingivande. Nu krävs att de ges rätt förutsättningar att ställa om, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Företagarna och Fossilfritt Sverige efterlyser en rad åtgärder som kan bidra till att underlätta för mindre företag att bedriva hållbarhetsarbete:

– Stimulera efterfrågan på småföretagens hållbara produkter och tjänster. Affärsnyttan är kärnan i småföretagens hållbarhetsarbete så för att accelerera hållbarhetsarbetet krävs en koppling till affärsnyttan. Upphandlingar med höga ambitioner som uppmuntrar hållbarhetsaspekter och som är anpassade efter småföretagens verklighet efterfrågas. Även insatser för att stimulera konsumenters efterfrågan främjar affärsnyttan. 

– Tydlig, förutsägbar och långsiktig statlig styrning. Fokusera framför allt på en tydlig plan för en omställning för hela samhället så att rikspolitiken får genomslag regionalt och lokalt. Det är viktigt att den gröna skatteväxling som ryms i Januariöverenskommelsen leder till investeringar i innovation, teknikskiften och kompetens och att den inte ska leda till ökade kostnader utan i bästa fall tvärtom. Det är viktigt att de olika styrmedlen inte motverkar varandra eller leder till försämrad internationell konkurrenskraft.

– Utveckla skattereduceringar och ge ekonomiska incitament för omställningen. Kostnader är en avgörande faktor för småföretagare och en stor ekonomisk skillnad att satsa på fossilfria alternativ skulle snabbt skapa mer driv i omställningen i hela värdekedjan. Skapa fler och mer omfattande ekonomiska stimulansinsatser, till exempel i det omformade Klimatklivet som ingår i Januariöverenskommelsen. Insatserna kan vara i form av skattenedsättningar för miljövänliga alternativ eller bidrag med förenklade ansökningsprocesser för småföretag för investeringar för olika fossilfria alternativ – framförallt för tekniksprång, energieffektivisering och fossilfria transporter, till exempel för elbilsladdning på arbetsplatsen. 

– Medvetenheten om företagens egen energianvändning bör öka, på så sätt kan effektivisering göras och pengar besparas. Energikartläggningsstödet har varit en framgång och bör förlängas efter april 2019. 

– Småföretagen behöver ökad kompetens för att göra fler klimatåtgärder. Staten bör erbjuda ett kunskapslyft för småföretagare för att snabbt kunna möte de ökade kraven från kunderna och staten.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.