Så förenklar du ditt hållbarhetsarbete

Miljöarbete Att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare. Men hur ska man hinna med som småföretagare?
Hanna Cederqvist, ansvarig för företagarorganisationen Företagarnas hållbarhetsprojekt har tipsen som hjälper småföretagen på traven.

Så förenklar du ditt hållbarhetsarbete
Oskar Omne

Idag är kunder beredda att betala extra för hållbara produkter och förväntar sig att företag jobbar aktivt med samhällsfrågor. Att arbeta med miljö, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och företagsetik har blivit ett sätt att stärka sin konkurrenskraft.

För ett par år sedan tog branschorganisationen Företagarna, som framförallt arbetar med företag mellan 1-49 anställda, sig an utmaningen att hjälpa småföretag att bli mer hållbara. Hanna Cederqvist är ansvarig för Företagarnas hållbarhetsprojekt.

Hur ser hållbarhetsarbetet ut hos småföretag?

Många företag har ett hållbarhetsarbete, fast det är inte så formellt. De kanske inte har gjort någon intressentanalys, men de har en bra bild av vilka hållbarhetsfrågor kunder och medarbetare tycker att de ska arbeta med eftersom de har en ständigt pågående informell dialog med dem. Jag upplever att många företag skulle behöva organisera sitt hållbarhetsarbete och att det finns en stor efterfrågan på konkreta och lättillgängliga verktyg.

Hälften av småföretagen som arbetar med hållbarhet har styrdokument och färre än var tredje utvärderar effekterna av sitt hållbarhetsarbete.

Hur hjälper ni företagen?

När man pratar om hållbarhet lyfts ofta stora företag fram, som goda exempel, exempelvis H&M och Ikea. Deras verklighet är långt ifrån småföretagens vardag. För att på ett konkret sätt underlätta för de företag som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete har vi tagit fram en webbsida, Hållbarhetsportalen som är en guide för småföretag. Den lanserades förra året och här samlar vi inspirerande exempel på hur mindre företag arbetar. Vi har även tagit fram ett självskattningsverktyg och en modell i sju steg för hur företag kan strukturera sitt hållbarhetsarbete och kommunicera vad de gör. Syftet är att hjälpa småföretag att utgå ifrån sin egen verksamhet i hållbarhetsarbetet, men också att hitta en nivå som känns rolig att arbeta med och inte så kravtyngd.

Kan hållbarhet vara enkelt?

Man får göra det hanterbart genom att välja vilka områden man ska engagera sig i. Småföretag behöver kartlägga verksamhetens utmaningar och beta av dem i rimlig takt. Och acceptera att de inte kan göra allt.

Vilka utmaningar har de mindre företagen?

Deras utmaning är framförallt brist på tid och resurser, samt att hitta en lagom nivå i hållbarhetsarbetet. Det är många saker som drar i en företagare och de måste hela tiden prioritera hårt.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.