Glapp i synen på kompetensutveckling

Kompetensutveckling Kompetensutveckling är viktigt, anser nästan alla i en undersökning av Cornerstone. Men ledning och personal är inte överens om ifall organisationen fixar kompetensutvecklingen på egen hand.

Glapp i synen på kompetensutveckling
Högpresterande organisationer kan kopplas till kompetensutveckling för medarbetarna. Foto: Stock Adobe

Kompetensutveckling behövs för att stå rustad inför framtiden och säkra affärsframgångarna. Utbildningsföretaget Cornerstone har gjort en stor internationell undersökning av synen på kompetensutveckling, där 1 800 medarbetare och mer än 800 företagsledare har deltagit. Den visade en bred samsyn runt vikten av kompetensutveckling.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Nästan hälften av alla arbetsgivare som deltog i undersökningen såg kompetens och brist på talanger som en av de tre största utmaningarna under de kommande tre åren. Undersökningen visade också på en tydligt positiv koppling mellan en verksamhets övergripande affärsresultat och graden av utvecklingsmöjligheter som medarbetarna får ta del av genom sina arbetsgivare.

Klarar organisationen kompetensutvecklingen?

På en punkt skilde sig uppfattningen åt markant mellan ledning och personal. Den skillnaden handlade om huruvida organisationen förmår leverera den kompetensutveckling som faktiskt behövs för att verksamheten ska fortsätta vara konkurrenskraftig och framgångsrik. Bland arbetsgivarna svarade 90 procent att de är övertygade, eller mycket övertygade om, att de kan utveckla medarbetarnas kompetens. Motsvarande andel bland medarbetarna var däremot bara 60 procent. Det råder alltså ett glapp på 30 procent mellan de båda gruppernas uppfattning.

Tre saker som undersökningen kommit fram till:

  1. Arbetsgivare och medarbetare delar inte kompetensfokus. Medarbetarna är inte lika övertygade som arbetsgivarna om att deras organisation kan leverera den kompetensutveckling som behövs i dag.
  2. Medarbetare tvekar om ifall deras arbetsgivare prioriterar utveckling av framtidens kompetenser. Bara 55 procent av medarbetarna är övertygade om att deras organisation prioriterar nya möjligheter till kompetensutveckling.
  3. Glappet mellan arbetsgivares och medarbetares uppfattning skiftar beroende på styrkan i organisationen. Högpresterande organisationer (HPO:er) hade ett mycket mindre glapp mellan medarbetares och arbetsgivares uppfattning. HPO:er inte bara prioriterar kompetensutveckling mer än andra företag, utan medarbetarna håller med om att de gör det. Skillnaden mellan arbetsgivarens och medarbetares uppfattning här är bara 11 procent. De organisationer som presterar sämst ekonomiskt, så kallade lågpresterande organisationer, prioriterade kompetensutveckling lägre och färre än 20 procent av medarbetarna i dessa organisationer håller med om att kompetensutveckling är viktigt – vilket ger ett glapp på 42 procent.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.