Chefer bromsklossar för kompetensutveckling

Ledarskap Många chefer sätter käppar i hjulet för medarbetarnas kompetensutveckling. Kortsiktighet går före långsiktighet och gamla vanor går före nytänkande. Det visar en rapport från Promote som har kartlagt synen på kompetensutveckling bland chefer och ledare.

Chefer bromsklossar för kompetensutveckling
Ett utbildningsprogram som bygger på forskningsbaserad metodik genererar resultat som är mätbara och synliga direkt i organisationen. Foto: Adobe Stock

När det kommer till kompetensutveckling vill många chefer hitta snabba lösningar och trampa i gamla hjulspår istället för att testa nytt och investera i långsiktiga utbildningsprogram för kompetensutveckling. Det visar en ny undersökning från Promote. En trend som påverkar medarbetarnas prestationer negativt.

– Som chef vill man ofta hitta en quick fix för kompetensutveckling, men för att verkligen få genomgripande effekt och skapa beteendeförändringar behövs utbildningsprogram som enkelt kan integreras med redan befintliga lösningar och som ger långsiktigt värde. Ett utbildningsprogram som bygger på forskningsbaserad metodik genererar resultat som är mätbara och synliga direkt i organisationen. Det är mycket mer värdefullt i längden än kortare föreläsningar och endagsutbildningar, som har fokus på inspiration och kunskap men som inte driver tillämpning på jobbet, säger Edward Boon, Performance Consultant på Promote.

Den vanligaste anledningen till att chefer inte satsar ännu mer på långsiktiga kompetensutvecklingsmöjligheter är för att man tycker att det är för resurskrävande och att man istället efterfrågar mer nerbantade lösningar. En annan vanlig anledning är att man vill fortsätta att använda den kompetensutvecklingslösning som man redan är van vid. Något som kan komma att ställa till det när kraven på kompetensutvecklingsmöjligheter ökar bland medarbetarna och arbetsmarknadens kandidater.

– På en snabbt föränderlig arbetsmarknad ställer arbetstagarna större krav på arbetsgivarna, och kraven på kompetensutveckling blir bara större och större i takt med att arbetsmarknaden stöps om. Det här är med andra ord viktiga insikter att ta fasta på för att företagen ska kunna attrahera kompetens nu och i framtiden, avslutar Edward Boon.

Om undersökningen

● Syftar till att skapa insikter om chefers syn på kompetensutveckling och långsiktiga lärresor.

● Resultatet är baserat på enkätsvar från sammanlagt 127 respondenter.

● Undersökningen genomfördes under 2021.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.