Kompetensutveckling bristvara hos IT-specialister

Digitalisering & IT I en ny rapport konstateras att nästan hälften av dagens IT-specialister saknar möjligheter till kompetensutveckling på sin nuvarande arbetsplats. Ännu fler anser att möjligheterna till kompetensutveckling är otillräckliga för att täcka kompetensbehoven i framtiden.

Kompetensutveckling bristvara hos IT-specialister
Behovet av IT-kompetens är stort men kompetensbristen är också stor.

Det är företaget Wise IT som kartlagt synen på möjligheterna till kompetensutveckling bland IT-specialister och personalansvariga inom IT. Den visar att möjligheterna till kompetensutveckling inom IT är kraftigt bristfälliga. Men uppfattningarna bland arbetstagare och arbetsgivare går delvis isär. När arbetstagarperspektivet ställs mot arbetsgivarperspektivet visar undersökningen att 9 av 10 personalansvariga inom IT anser att de erbjuder kompetensutveckling men bara 6 av 10 IT-specialister anser att de har möjlighet till kompetensutveckling. Lika många bland IT-specialister och personalansvariga är däremot överens om att möjligheterna inte är tillräckliga.

– På en snabbt föränderlig och konkurrensutsatt marknad ökar både kraven på dig som anställd att vidareutbilda dig för att behålla jobbet och för dig som arbetsgivare att fortsatt vara attraktiv. Vi ser att risken för kompetensbrist inom IT på arbetsmarknaden ökar inom en ganska snar framtid. Ansvarsfrågan behöver belysas så att både arbetstagare och arbetsgivare kan ta större gemensamt ansvar, säger Mathias Linarfve, vd på Wise IT.

7 av 10 IT-specialister bedömer att det kommer att vara stor efterfrågan på deras kompetensområde om 5–10 år. Vidare visar rapporten att kompetens inom data/analys, informationssäkerhet och molntjänster bedöms vara mest efterfrågat i framtiden medan kompetens inom support, projektledning och drift inte bedöms vara lika efterfrågat.

– Behovet av IT-kompetens är stort men kompetensbristen är också stor. Därför spelar frågan om kompetensutveckling en avgörande roll för de arbetsgivare som vill kunna attrahera rätt kompetens – nu och i framtiden. Sättet som företag agerar på här och nu kommer att påverka deras attraktionskraft som arbetsgivare framåt, avslutar Mathias Linarfve, vd på Wise IT.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.