Nordiska företag ledande när det gäller privata moln

Digitalisering & IT En ny undersökning visar att nordiska företag ligger steget före många andra länder när det kommer till distribution av privata moln. Andelen företag i Norden som för närvarande endast driver privata moln (33 procent) ligger näst högst efter Australien, Italien och Förenade Arabemiraten (UAE), där siffran ligger på 35 procent.

Nordiska företag ledande när det gäller privata moln
Mats Ericson, Sverigechef på Nutanix.

Molnföretaget Nutanix har släppt en rapport som bygger på företagets senaste Enterprise Cloud Index-undersökning  Rapporten fick i uppdrag att titta närmare på läget för molnsektorn globalt. I år tillfrågades även deltagarna i undersökningen hur COVID-19-pandemin påverkat IT-strategier och prioriteringar.

En områdesspecifik del av rapporten fokuserar på molndistribution och planeringstrender i Norden. Den lyfter fram viktiga datapunkter som hämtats från IT-proffs som arbetar i företag och organisationer i regionen, och hur det ser ut i jämförelse med andra regioner globalt.

– Nordiska företag och organisationer som undersöktes i rapporten gynnar en hybrid IT-arkitektur, precis de flesta av deras kollegor i EMEA-regionen och runt om i världen. Men medan deras blandade IT-modellpenetration för närvarande är under genomsnittet, förväntar sig de nordiska respondenterna att öka dessa implementeringar med 17 procentenheter under de närmaste fem åren till 32 procents penetration, säger Mats Ericson, Sverigechef på Nutanix.

Nordiska företag och organisationer  planerar att utöka inte bara sin användning av hybridmoln utan också användandet av icke-integrerade IT-verksamhetsmodeller under de kommande fem åren. Något som står i kontrast till trenden globalt, där många anser att hybridmoln blir det dominerande tillväxtområdet.

Nordiska företag och organisationer förväntar sig att deras blandade IT-modeller kommer att öka med 17 procentenheter och hybridmolnanvändningen växa med 16 procentenheter, långt under det globala hybridtillväxtgenomsnittet på 37 procent. Antagligen kommer tillväxten av blandade modeller att tjäna de nödvändiga privata och offentliga molnen på plats som i slutändan kommer att integreras i hybridinfrastruktur, vilket 79 procent av de nordiska respondenterna och 87 procent av alla ECI-respondenter håller med om är den ideala verksamhetsmodellen för sina organisationer.

Kostnadsfördelar är långt ifrån den främsta avgörande faktorn när man överväger ny IT-distribution. De flesta deltagarna i undersökningen (en femtedel) valde i allmänhet säkerhet, integritets och compliance som deras viktigaste IT-överväganden. Mer än dubbelt så många procent av de nordiska respondenterna (42 procent) sa dock att kostnaden var den främsta drivkraften bakom deras IT-beslut i stället. Säkerhet kom på fjärde plats, bara 10 procent ansåg den variabeln vara viktigast.

Nordiska IT-team sa att de gör infrastrukturförändringar främst för att få den flexibilitet (57 procent) och den hastighet (49 procent) som krävs för att möta affärskrav. Däremot sa de flesta företag globalt att möjligheten att få bättre kontroll över sina IT-resurser var den främsta anledningen till att göra en infrastrukturförändring (58 procent). Samma siffra var 43 procent hos de nordiska deltagarna i undersökningen.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.