Så får ni effekt av kompetensutvecklingen

Kompetensutveckling Behovet av kompetensutveckling i företag och organisationer ökar ständigt. Men det är viktigt att ha en tydlig strategi för att få full effekt av de insatser man gör.

Så får ni effekt av kompetensutvecklingen
Det krävs tydliga strategier för att få full effekt av satsningar på kompetensutveckling. Foto: Stock Adobe.

Det satsas idag stora pengar på kompetensutveckling av medarbetare, men frågan är om satsningarna verkligen får full effekt?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Många chefer har en syn på kompetensutveckling av medarbetarna som att det är ett generellt sätt att nå mål och påverka resultat, men har kanske inte klart för sig vad de medarbetarna egentligen ska lära sig för att bidra ordentligt, konstaterar Edward Boon på konsultföretaget Promote.

Edward Boon på konsultföretaget Promote är engagerad i frågor kring kompetensutveckling.
Edward Boon på konsultföretaget Promote är engagerad i frågor kring kompetensutveckling. Edward Boon på konsultföretaget Promote är engagerad i frågor kring kompetensutveckling.

Han pekar på att det finns ett glapp här och att man borde sätta sig ner som chef tillsammans med medarbetaren och ”vända på steken” och först identifiera vilka exakta behov som finns för ett just denne medarbetare ska kunna bidra till att mål och resultat nås.

– Om vi inte pratar om hur cheferna ska nå sina mål via medarbetarna, då kommer medarbetarna gå fel, säger Edward Boon. Det krävs hela tiden dialog och feedback.

Engagemang viktigt

Genom att ta en ordentlig diskussion med sina medarbetare om deras kompetensutveckling och visa engagemang för detta som chef är mycket vunnet och då är det betydligt mer sannolikt att man får en påtaglig effekt av satsningen.

– Det finns bra utbildningar och det finns bra chefer, men de kopplas allt för sällan ihop, konstaterar Edward Boon.

Det är i detta sammanhang hans företag verkar – att hjälpa företag att få mer utfall av sina utbildningar. För detta ändamål har de utvecklat en plattform där de driva ochbland annat mätaer lärtransfer och effekten frånav utvärderar utbildningar och visar hur de kan vara värdefulla för en organisation.

Tydlig bild

Enligt Edward Boon är det som händer innan och efter en utbildning viktigare för resultatet av en utbildning än själva utbildningen i sig. Därför är det viktigt menar han att illustrera utmaningarna för chefer för att ändra deras beteenden genom utbildningsinsatser. För att jobba systematiskt med skicklighetsträning ger effekt när uppgiften är klar för deltagarna.

Läs även: 7 av 10 tjänstemän saknar kompetensutveckling

– Medeldeltagaren måste ha klart för sig hur de ska använda utbildningen för att få effekt, säger Edward Boon.

Avslutningsvis tipsar han om en systematisk process hur chefen ska jobba med medarbetare som ska gå gått en utbildning för att hålla den fräschdrivafå effekt. Först genomförs själva utbildningen, sedan diskuterar man 15 minuter med chefen och försöker sedan tillämpa sina kunskaper för att skapa mer värde. Bara genom detta enkla sätt att arbeta med tydliga mål nås bättre resultat.

Först genomförs en 15 minuter diskussion med chefen; varför ska medarbetare gå denna utbildning och vilken effekt vill man uppnå av sitt deltagande. Sedan, genomförs själva utbildningen. Därefter erbjuds chefen feedback, stöd och uppmuntran medan medarbetaren försöker tillämpa sina kunskaper för att skapa mervärde. Bara genom detta enkla sätt att arbeta med tydliga mål nås bättre resultat.

Fakta

Att tänka på vid kompetensutveckling

  •  Engagera dig ordentligt som chef i dina medarbetares kompetensutveckling. Med engagemang är sannolikheten för god effekt bättre.
  • Försök identifiera vilka exakta behov som finns innan en medarbetare skickas i väg på kompetensutveckling. Vet medarbetaren vad som förväntas blir effekten bättre.
  • Se till att medarbetaren exakt vet vad utbildningen ska användas till.
  • Försök skapa en systematisk process kring er kompetensutveckling. I den ska ingå kartläggning av behov, genomförande och uppföljning.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.