Fortfarande den klassiska industrisemestern som gäller

HR & Arbetsmiljö En ny undersökning visar att omkring hälften av alla tar ut semester under juli månad, så den klassiska industrisemestern är fortfarande förstahandsvalet bland de som förvärvsarbetar i Sverige.

Fortfarande den klassiska industrisemestern som gäller

− Chansen att solen skiner på semesterfirarna är störst i juli, när förskolor och skolor dessutom är stängda. Därför är det inte konstigt att många håller liv i fenomenet med industrisemester, trots att allt färre arbetar inom den sektorn, säger Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise, som beställt undersökningen från YouGov.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Av de förvärvsarbetande som deltagit i undersökningen svarar omkring hälften att de kommer att ta ut semester under veckorna 28-31, som sträcker sig från den 6 juli till den 2 augusti. Mest populär är vecka 30, då 52 procent av deltagarna i undersökningen firar semester, följt av veckorna 29 och 31, då 49 respektive 48 procent har semester.

− I en del verksamheter vill man att medarbetarna tar ut semester samtidigt, i andra lägger man mycket tid på att få ihop sommarbemanningen. Optimeringsteknologi och AI gör det betydligt lättare att ta fram optimala scheman idag. Det sparar tid för schemaläggaren, säkerställer att arbetstidsregler följs och tar bättre hänsyn till medarbetarnas önskemål, konstaterar Sofia Gerstenfeld.

Industrisemester är ett vedertaget begrepp som härstammar från den tiden då Sverige hade en stor industrisektor och då de flesta industrier stängde helt i juli. I dag är fabrikerna långt färre, har andra produktionssätt och verkar på globala marknader. Det gör att verksamheterna numera är igång året runt. En viss förskjutning av svenskarnas semestrar en bit in i augusti har också skett, vilket gör att Sverige nu ligger mer i fas med övriga länder i Europa.

Sammanlagt svarade 1 089 personer, alla förvärvsarbetande och över 18 år.

Svaren fördelade sig som följer:

Vecka 25: 9%

Vecka 26: 16%

Vecka 27: 25%

Vecka 28: 38%

Vecka 29: 49%

Vecka 30: 52%

Vecka 31: 48%

Vecka 32: 35%

Vecka 33: 19%

Jag tar semester spridda dagar: 7%

Jag tar inte semester under perioden: 10%

Tveksam, vet ej: 6%

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.