Att jobba hemifrån påverkar inte vårt engagemang för jobbet

HR & Arbetsmiljö En ny undersökning visar att distansarbetet på det stora hela inte påverkat vårt engagemang för jobbet och majoriteten upplever att deras chefer har agerat på ett bra sätt under krisen. Vidare upplevs balansen mellan jobb och fritid detsamma som innan man började arbeta på distans.

Att jobba hemifrån påverkar inte vårt engagemang för jobbet
Foto: Adobe Stock

Under rådande situation har många inte bara behövt ställa om sina arbetsuppgifter utan även tvingats arbeta på distans. En ny undersökning genomförd av Brilliant bland 1500 medarbetare och chefer från sex olika organisationer visar nu hur distansarbetet faktiskt upplevs.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Undersökningen visar att grundnivån i engagemang till stora delar behållits trots jobb hemifrån. 86 procent av alla som deltagit i undersökningen upplever att de har upprätthållit sitt engagemang under den tiden de jobbat på distans. Den viktigaste faktorn för att känna engagemang på distans visar sig vara att man fortsatt och på ett bra sätt upplever att man kan bidra till organisationens verksamhet.

– Att många organisationer lyckats behålla sitt grundengagemang trots den rådande situationen är imponerade. Avgörande är att man trots distansarbetet upplever att man fortsatt kan bidra till organisationens verksamhet på ett effektivt sätt. Detta i sin tur grundar sig i två saker: att medarbetarna upplever sig ha tillgång till rätt information och vidare att det finns ett gott samarbete mellan kollegor. Hur man lyckas med att bibehålla engagemanget i krisen är något som i längden kan komma att påverka organisationens kundupplevelse och slutligen affären, säger Sofie Johansson, analytiker och affärsutvecklingschef Employee Experience, på Brilliant Future.

Balansen mellan jobb och fritid under distansarbete ligger på samma nivåer som innan coronakrisen enligt undersökningen. 30 procent uppger att de har svårt att skilja mellan jobb och fritid, vilket är ungefär motsvarande som Brilliants undersökningar brukar uppmäta även under normala omständigheter.

Vidare visar undersökningen att man i stor utsträckning upplever att cheferna i organisationen agerar på ett bra sätt under krisen. Hela 94 procent har uppgett att man är positiv till chefernas ledarskap under den pågående krisen.

– Det är något överraskande att chefernas ledarskap i stor utsträckning upplevs positivt eftersom de är lika oförberedda som alla andra i organisationen på den situation som uppstått. Vår data visar löpande att bra ledarskap är en avgörande faktor för att driva engagemanget i organisationen. Vi kan med detta dra slutsatsen att chefernas insats är viktig för att bygga engagemanget trots en ny arbetsmiljö på distans och ett nytt läge i organisationen, avslutar Sofie Johansson.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.