Så mycket har distansarbetet ökat

Distansarbete Från ett fåtal procent till en tredjedel. Distansarbetet har kommit för att stanna. Nu vill medarbetare fortsätta jobba hemifrån. I en ny undersökning från Tele2 säger 4 av 10 att de kommer att jobba mer på distans i framtiden.

Så mycket har distansarbetet ökat

Under coronan har distansarbetet ökat med 400 procent.

Sedan 2011 har Tele2 undersökt hur digitaliseringen ser ut på arbetsplatsen. I år blir den analysen lite speciell då kontorsstängning, karantän och distansarbete blivit vardag. I de yrkesgrupper som har förutsättningar att jobba på distans syns detta tydligt. Detta då den arbetstiden i hemmet ökat från 15 procent till 57 procent bara mellan februari och april – en ökning med nästan 400 procent.

I april 2020 så visar undersökningen att 94 procent av de som kan jobba hemifrån – nu gör det i någon utsträckning. 32 procent jobbar heltid på hemma kontoret, en siffra som kan jämföras med att endast två procent gjorde detsamma i februari.

I undersökningen framgår det även att 39 procent av hemarbetarna är mer nöjda med sin arbetssituation och 36 procent upplever att jobbet blivit mer effektivt.

– Vi har helt nya utmaningar som operatör och även som stor arbetsgivare i och med att fler jobbar hemifrån. Våra företagskunder har på väldigt kort tid vaknat upp i en helt ny verklighet och nu måste vi och dom snabbt ställa om för att hantera hur medarbetarna ska kunna ta del av obegränsad kommunikation både från kontoren och hemifrån, säger Fredrik Stenberg, Affärsområdeschef, storföretag på Tele2.

Teknik fortfarande en utmaning

Men hemarbetet ställer även högre krav på tekniken. Blott två av tio tillfrågade upplever att deras it- och telefonilösningar fungerar mycket bra. Dock verkar det som att corona accelererat implementeringen av ny teknik samt sett till att utbilda personalen i den. Detta då andelen som säger att de inte har teknikstrul lägre ökat rejält. Vidare framgår det att Teams och Skype är de vanligaste lösningarna för arbete då 90 procent använder sig av dessa.

– Det är glädjande att tekniken fungerar nu när den stresstestas av alla oss som jobbar hemifrån.  Vår undersökning visar också att tekniken och lösningarna för att jobba på distans fungerar bättre än vad kanske många trodde, trots att man också måste vara vaksam så att medarbetarna mår bra när man tappar delar av den sociala aspekten, säger Fredrik Stenberg.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.