De 5 vanligaste klimatåtgärderna hos B2B-företag

Allt mer pekar mot att arbete med hållbarhet är lönsamt. En ny undersökning visar att åtta av tio B2B-företag har en hållbarhetsstrategi implementerad och bara en av tio menar att de inte har det eftersom det inte är lönsamt.

De 5 vanligaste klimatåtgärderna hos B2B-företag
Foto: Adobe Stock

Hållbarhet är inte enbart för större industrier. Det visar bank- och finansgruppen Sveas rapport Digital försäljning till företag. Där har fler än 500 B2B-företag svarat på frågor gällande deras inställning till arbete inom ämnet. Rapporten visar att 74 procent av svenska B2B-företag tillämpat en hållbarhetsstrategi. Nästintill åtta av tio svarar att den inrättats då det är viktigt att ta sitt ansvar. Samtidigt menar strax över hälften av de svarande att det är ett krav från samarbetspartners.

Det är dock inte enbart moral och ett rent samvete som står bakom strategiarbetet. Var tredje svarande uppger att en hållbarhetsstrategi innebär ekonomisk lönsamhet. Bara var tionde uppger att det inte för med sig någon lönsamhet.

– Hållbarhetsarbete innebär ofta effektiviseringar av olika slag. Det kan vara allt från att se över belysningen och pappersförbrukningen till logistikplanering och resor i tjänsten. På så vis leder det vanligtvis till minskade kostnader för företaget likväl som minskat klimatavtryck, vilket givetvis bara är positivt, berättar Thomas Svensson, Partner manager och e-handelsexpert, Svea Ekonomi.

Det finns ett brett spann av åtgärder företag kan ta till för att minska klimatpåverkan. Nästintill hälften uppger att de väljer hållbara transporter såsom tåg eller andra miljöklassade fordon. Närmare fyra av tio menar även att de aldrig använder större förpackningar än nödvändigt för att inte ta upp transportutrymme. Samtidigt som 31 procent tycker att produktion i Sverige är viktigt.

– Att effektivisera logistik och transport är något som inte bara är viktigt för e-handlare. Det är också de åtgärder som flest B2B-företag valt att vidta. En annan aspekt att tänka på är att försöka vägleda sina kunder till rätt köp och på så sätt minska antalet returer, säger Thomas Svensson.

Topp fem vanligaste klimatåtgärderna hos B2B-företag:

1. Välja hållbara transporter.

2. Inte använda större förpackningar än nödvändigt för att maximera transportutrymmet.

3. Bedriva all produktion i Sverige.

4. Guida kunderna till rätt köp för att minska returerna.

5. Aldrig emballera produkter i onödan.

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.