8 av 10 unga vill att företag tar ansvar för hållbarhet

Hållarhet Åtta av tio ungdomar tycker att företag har ansvar för att skapa ett mer hållbart samhälle, enligt en undersökning från Ungdomsbarometern och Jung Relations. The Body Shop, H&M och Max hör till företagen som anses vara bäst på hållbarhet i sina branscher.

8 av 10 unga vill att företag tar ansvar för hållbarhet

Ungdomsbarometern och Jung Relations har gemensamt studerat ungas agerande och värderingar i hållbarhetsfrågor i undersökningen Framtidens Hållbaraste Varumärken.

Enligt undersökningen kan över hälften av alla unga redan i dag tänka sig att välja bort företag som de inte anser agerar hållbart. Mer än 80 procent anser att företag har ansvar för att skapa ett mer hållbart samhälle.

Hållbarhet som en religion

”Hållbarhet har blivit många ungas religion, och guden heter Greta Thunberg”, som det formuleras i materialet från Ungdomsbarometern och Jung.

Könsskillnader finns i synen på hållbarhet: 34 procent av männen och 23 procent av kvinnorna anser det mycket viktigt att leva hållbart, medan 9 procent av kvinnorna och 5 procent av männen anser sig leva mycket hållbart.

Personerna som har svarat är lite kluvna i sin inställning till konsumtion. I hela gruppen anstränger sig 56 procent för att konsumera mindre. Samtidigt säger 44 procent att de gillar köpa kläder eller saker ofta. Ungefär hälften uppger att de kan tänka sig att kraftigt minska sin konsumtion för att bara köpa det nödvändigaste.

Att transporter och resor är på tapeten i debatten märks. Hela 25 procent säger att de skäms för att flyga. Transportsektorn kommer också högst på listan över de branscher där hållbarhetsarbetet anses vara viktigast. Därefter följer bilar, kläder och skor, mat och dryck samt leverans och logistik.

17 företag i topp

Vilka företag tycker då ungdomarna i undersökningen är bäst på hållbarhetsarbete? Personerna har fått rangordna 122 varumärken i 17 branscher. Här hamnar till exempel SJ, The Body Shop, Klarna, Max, H&M, Apple och Lantmännen högst i sina respektive kategorier.

Inom hållbarhet, vad tycker du är viktigast att företag arbetar för – tio-i-topp

Miljövänliga produkter och förpackningar, 50 procent

Schyssta villkor för arbetare i alla led och länder, 48 procent

Miljövänlig tillverkningsprocess, 46 procent

Minskad psykisk ohälsa bland anställda, 39 procent

Ökad jämställdhet och jämlikhet, 34 procent

Jämställda löner och möjlighet till löneutveckling, 34 procent

Att ha noll klimatpåverkan, 22 procent

Återinvestera stor del av vinsten för att utveckla hållbarhetsarbete, 22 procent

Att bli klimatpositiva genom klimatkompensation, 22 procent

Bidra till ekonomisk utveckling i lokalsamhället, 22 procent

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.