Tidsbrist och ekonomi oroar företagare mest

Tidsbrist Företagare har tidsbrist och oroar sig också en del för företagets ekonomi. Samtidigt verkar inte den ekonomiska oron prägla dem till vardags, utan bara då och då. Det visar en ny Novus-undersökning från bank- och finansgruppen Svea.

Tidsbrist och ekonomi oroar företagare mest

Tre av fyra företagare oroar sig för sitt bolag. Framförallt är det tidsbrist, företagets ekonomi och kompetensförsörjning som bekymrar flest. Detta enligt en undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av bank- och finansgruppen Svea bland ägare och vd:ar på företag med högst 50 anställda och en omsättning på minst 500 000 kronor.

En av fyra oroar sig inte alls

Medan 75 procent av de svarande säger att det händer att de oroar sig för sitt företag är det alltså 25 procent som inte oroar sig alls, utan är helt lugna.

Den vanligaste orsaken till oro är att tiden inte ska räcka till, vilket 73 procent uppger, enligt Novus/Svea. Nästan lika stor andel oroar sig över företagets ekonomi. Svårighet att hitta rätt kompetens och att hålla koll på nya lagar och regler som påverkar verksamheten följer därefter. Detta svarar 59 respektive 54 procent.

Var femte företagare oroar sig för ekonomin minst en gång i veckan, resten mer sällan eller aldrig.

Fakta

Topplista: Detta oroar svenska företagare

  1. Tidsbrist                                                                        73 procent
  2. Företagets ekonomi                                                    70 procent
  3. Svårighet att hitta rätt kompetens                           59 procent
  4. Nya lagar och regler som påverkar företaget          54 procent
  5. Problem med anställda                                                46 procent

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.