Ingen fart på gröna aktiviteter i svenska företag

Hållbarhet En ny forskningsrapport från Uppsala Universitet visar att trots stor generell uppmärksamhet och globalt engagemang i klimatfrågan är det bara ett fåtal anställda inom svenska företag som tar initiativ till miljöprojekt på arbetet. Det är inte miljöaktivister som gör det utan i första hand personer som är vana att driva förnyelseprojekt inom andra områden.

Ingen fart på gröna aktiviteter i svenska företag
Foto: Adobe Stock

I forskningsrapporten Intraprenörskompassen 2019 – Grönt Intraprenörskap gör tre ekonomiforskare vid Uppsala universitet en genomlysning av den gröna förnyelsen i svenska företag och offentlig sektor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– De individer som driver grön förnyelse är de som vanligtvis står för förnyelse i organisationen, inte de som drivs av mest panik och oro för klimatet. Dessvärre kan man se i vår undersökning att det är låg grön aktivitet inom både privat och offentlig sektor, säger Katarina Blomkvist, docent i entreprenörskap vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala Universitet.

Klimatfrågan får stor uppmärksamhet över hela världen just nu och Agenda 2030 har utvecklats för att involvera näringslivet i att uppnå de globalt uppställda klimatmålen. Men hur ser det då ut i svenska företag och i offentlig sektor och vem är det som står för förnyelsen? Några slutsatser i forskningsrapporten:

Låg grön aktivitet

Endast åtta procent av de anställda inom privat sektor och fem procent av de anställda inom offentlig sektor har tagit miljöinitiativ på arbetsplatsen. Överraskande saknar även en majoritet av alla nya produkter och tjänster som för tillfället utvecklas tydligt uttalade miljömål 60 respektive 67 procent i privat och offentlig sektor.

Grön förnyelse saknas i offentlig sektor

Det tas få miljöinitiativ i offentlig sektor vilket resulterar i en låg grad av grön förnyelse. Oavsett vilken bransch man studerar så ligger offentlig sektor efter den privata när det kommer till grön förnyelse.

Styrelser och ledning blir allt viktigare i den gröna förnyelsen

Styrelser är viktiga, initiativen kommer uppifrån, top-down, inte bottom-up för grön förnyelse. Det är viktigt för styrelser att börja arbeta mer systematiskt med den gröna omställningen. Få styrelser i mindre företag har koll på bolagets klimatavtryck och få styrelser arbetar systematiskt för att uppnå FN:s uppställda klimatmål.

Räkna inte med att miljöaktivisterna initierar grön förnyelse.

Initiativtagare till grön förnyelse kommer inte från miljöaktivisterna, utan från samma typ av individer som är vana att driva förnyelseprojekt. Tvärtom har miljöaktivisterna en lägre sannolikhet än andra att initiera grön förnyelse i svenska bolag.

I forskargruppen ingår professor Ivo Zander, docent Katarina Blomkvist och docent Philip Kappen.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.