Utländska investeringar i Sverige rusar för andra året i rad

Affärerna De utländska direktinvesteringarna i Sverige uppgick till 231 miljarder kronor 2021 – en uppgång på 34 procent från året innan och den högsta noteringen sedan 2008. Sverige landar därmed på en stark 14:e plats bland världens mest attraktiva investeringsländer.

Utländska investeringar i Sverige rusar för andra året i rad
Sammanlagt uppgår de utländska direktinvesteringstillgångarna i Sverige till 3 390 miljarder kronor. Foto: Adobe Stock

Business Swedens rapport ”Global upphämtning från krisnivå” ger facit över förra årets uppsving för företagens utlandsinvesteringar. Sverige fortsatte att stärka sin attraktionskraft som investeringsland och placerade sig på 14:e plats globalt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

De utländska direktinvesteringarna i Sverige uppgick till 231 miljarder kronor 2021, vilket är en uppgång på 34 procent från året innan och den högsta noteringen sedan 2008.

– Det var andra året i rad som utländska direktinvesteringar till Sverige ökade, trots pandemin och kriget i Ukraina. Det tyder på att Sverige har en stark och stabil attraktionskraft som investeringsland, konstaterar Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden.

Sammanlagt uppgår de utländska direktinvesteringstillgångarna i Sverige till 3 390 miljarder kronor där 64 procent är fördelade i tjänstesektorn och 36 procent i tillverkningsindustrin. Nordiska och andra europeiska företag svarar för 83 procent av de utländska investeringstillgångarna i Sverige. Nordamerikanska företag har de senaste åren expanderat sin andel till 12 procent, medan de asiatiska företagens andel har fallit tillbaka något till 4 procent.

– Utländska företag har gjort de största investeringarna i Sverige i kemi och läkemedel samt livsmedel, säger Lena Sellgren.

Globalt sett ökade de utländska investeringarna i alla regioner med fördubblingar av inflödena till Europa, Nordamerika och Afrika. 2021 var också året då USA utklassade Kina som världens intressantaste investeringsmarknad.

– Trots ett genomgående försämrat ekonomiskt läge består en viss optimism bland investerare och Business Swedens prognos är att den globala uppgången fortsätter under 2022. Kriserna har duggat tätt de senaste åren men intresset för utländska investeringar i Sverige står sig starkt, avslutar Lena Sellgren.

Få hela översikten över direktinvesteringar i den globala och svenska ekonomin. Läs rapporten här.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.