-->

Små redovisningsbyråer tar marknadsandelar från jättarna

Affärerna Redovisningsbyråer med färre än tio anställda står för mer än 60 procent av redovisningsbranschens totala omsättning på drygt 17 miljarder kronor. De små byråerna fortsätter också att ta marknadsandelar från jättarna, visar en analys som Visma Spcs har genomfört.

Små redovisningsbyråer tar marknadsandelar från jättarna
De små byråerna fortsätter att växa sett till såväl antal som omsättning. Foto: Adobe Stock

– Sveriges redovisnings- och revisionsbyråer har en viktig roll att hjälpa företagarna utvecklas, vilket är en förutsättning för tillväxt och fler nya arbetstillfällen, kommenterar Jan Söderqvist, redovisningsexpert på Visma Spcs.

Visma Spcs analys visar att redovisningsbyråer med färre än tio anställda står för mer än hälften, 60 procent, av de drygt 17 miljarder kronor som redovisning omsätter totalt i Sverige varje år. I branschen syns heller ingen konsolidering, utan de små byråerna fortsätter att växa sett till såväl antal som omsättning.

Samtidigt tappar byråer med fler anställda och en årlig omsättning över 100 miljoner kronor marknadsandelar, visar analysen. En tänkbar förklaring är att de mindre byråerna har kommit långt i sin digitalisering och att priset ofta är lägre än hos större byråer.

– Redovisnings- och revisionsbyråer är en viktig del av det svenska näringslivet. Med moderna digitala lösningar kan även små byråer automatisera mycket av arbetet, få tid att vara rådgivare och låta Sveriges småföretagare fokusera på sin kärnverksamhet, säger Jan Söderqvist.

De mindre byråernas dominans på redovisningsmarknaden står i tydlig kontrast till läget inom revision. Där står de elva största byråerna för två tredjedelar av branschens omsättning på omkring 14 miljarder kronor.

En tydlig tendens inom redovisning och revision är utmaningarna kring att hitta rätt kompetens. Det leder till att byråer konkurrerar om anställda med fler verktyg än lönen, ofta med fokus på ett hållbart och flexibelt arbetsliv.

– När allt fler byråer digitaliserar sin verksamhet skapar de förutsättningar för att erbjuda bättre arbetsförhållanden för sina anställda. Byråer som verkligen utnyttjar digitala verktyg skaffar sig konkurrensfördelar och kan växa och rekrytera rätt kompetens, säger Jan Söderqvist.

Revisions- och rådgivningsbranschen i Sverige består enligt branschorganisationen FAR av cirka 14 100 företag som omsätter cirka 44 miljarder kronor och sysselsätter 37 000 människor. Utöver dessa 14 000 så är cirka 9 000 enskilda firmor som inte har någon registrerad omsättning.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.