Stärkt konjunkturläge för småföretagen

Affärerna Årets Småföretagsbarometer från Swedbank, Företagarna och Sparbankerna visar ett stärkt konjunkturläge för Sveriges småföretag efter coronapandemin. Inte minst har ett uppdämt köp- och upplevelsebehov hos konsumenter resulterat i att, främst, restaurang- och hotellbranschen ser positivt på framtiden.

Stärkt konjunkturläge för småföretagen
Hinder till trots förväntas konjunkturen förbättras det närmaste året. Foto: Adobe Stock

Att politiken påverkar småföretagen alltmer visas tydligt i årets undersökning där politisk oförutsägbarhet har fördubblats som tillväxthinder bland företagare, från 6 procent av företagen i fjol till 12 procent i år.

– Vi ser att småföretagens lönsamhet utvecklats sämre än förväntningarna från förra året. Det beror inte minst på det rådande världsläget men även på att vi nu går in i en valrörelse där det än så länge saknas tydliga besked till landets företagare. Ta småföretagens utmaningar på allvar, säger Philip Thunborg, näringspolitisk expert, Företagarna.

Hinder till trots förväntas konjunkturen förbättras det närmaste året och mest optimistiska är företagen om att orderingången och omsättningen ska öka. Även anställningsplanerna är ljusare efter en svag utveckling de senaste tre åren. Tjänstesektorn följd av tillverkningsindustrin förväntar sig den starkaste uppgången. Samtidigt ser nästan tre av fyra företag goda möjligheter att växa.

När kostnader ökar, inte minst på drivmedel, material och energi behöver företagen kompensera sig för att fortsatt vara lönsamma. Ett sätt är att höja sina priser mot kunderna. Detta planerar sju av tio företag för, inom handel, transport, hotell och restaurang är det nästan nio av tio (86 procent).

– Även om företagen känner sig tvingade att höja priserna är det inte alltid möjligt. Dels är konkurrensen stenhård i många branscher men det finns även en smärtgräns för hur stora prishöjningar kunderna tål. Det är helt klart en balansakt för många företagare, konstaterar Jörgen Kennemar, seniorekonom, Swedbank.

I år uppger 35 procent av företagen att kompetensbrist är det största hindret för att de ska kunna växa. Det är den högsta nivån i Småföretagsbarometerns historia. Främst är det bland byggföretagen som bristen på arbetskraft med rätt kompetens är ett stort problem.

– Trots att arbetslösheten ligger på runt 8 procent får inte företagen tag på de medarbetare de behöver. Detta blir inte bara ett hinder för företagen utan gör också att samhällsutvecklingen riskerar att bromsa in. Vi behöver ett brett samarbete över hela samhället för att få en lösning på kompetensbristen, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.