Så ska småföretagare hjälpas som hamnat i ekonomiskt trubbel

Affärerna Nu lanseras Konkursombudsmannen – ett upprop från nystartad insamlingsstiftelse för småföretagare, som kommer vara en kostnadsfri hjälp till företag som riskerar att gå i konkurs.

Så ska småföretagare hjälpas som hamnat i ekonomiskt trubbel
Ekonomin slås i spillror och en känsla av skam och skuld infinner sig efter nederlaget.

– Svenska företagare har allt för länge behandlats som bankomater som dessutom ofta saknar tillgång till de sociala skyddsnät som resten av befolkningen tar för givet. Nu tar vi ett första steg för att lyfta in landets välfärdsskapare i första rummet, säger Patrik Nilsson, medgrundare av stiftelsen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Småföretagare är ryggraden i svensk ekonomi. De är Sveriges största arbetsgivare som skapar innovation och service och sysselsätter 2,2 miljoner människor. 4 av 5 jobb skapas idag bland de mindre företagen. Det finns dock hinder. Byråkrati, skatter samt personlig risk gör att många företag aldrig startas. Ett stort problem är att omkring 500 företag går i konkurs varje månad.

Varför är det ett problem att svenska småföretagare inte får hjälp när de riskerar konkurs?

– Därför att en konkurs innebär ett stort lidande för individen och dess anhöriga. Ekonomin slås i spillror och en känsla av skam och skuld infinner sig efter nederlaget. Långvarig depression med missbruk som följd hör heller inte till ovanligheterna. Detta beror till stor del på ett föråldrat regelverk och myndigheter som ofta inte kan eller vill förstå småföretagarens situation, vilket innebär att en konkurs ofta inleds helt utan onödan, förklarar Patrik Nilsson.

Och du motsätter dig detta?

– Såklart! Ska det behöva vara så? Och varför upplever så många att myndigheterna inte servar och hjälper oss företagare utan i stället sätter krokben för den som råkar trampa snett eller blir sjuk och därför kommer efter med betalningarna? påpekar Patrik Nilsson.

Konkurs till följd av svårigheter att bedriva verksamhet är ett stort problem i Sverige idag, inte minst i pandemins spår då många på grund av restriktioner tvingats stänga ner sin verksamhet. Enligt en undersökning från Unionen räknade en av fyra egenföretagare med konkurs i krisens spår. Det slår hårt mot samhället när anställda tvingas gå hem och är troligen en bidragande orsak till att arbetslösheten bitit sig fast.

– Priset den enskilde betalar av att se sitt livsverk gå upp i rök är många gånger så högt att individen riskerar att tappa tron till samhället. Viljan att resa sig och starta om på nytt är borta och följden blir att talanger och ny innovation går till spillo och alla förlorar.

Ofta kan konkursen undvikas genom tidiga insatser, förutsatt att företaget är livskraftigt, välskött och inte brutit mot svensk lag. Konkursombudsmannen som ingår i det europeiska nätverket Early warning erbjuder kostnadsfri hjälp av erfarna mentorer som jobbar för att få företaget på fötter igen. Early warning-systemet är effektivt och statistik visar att över hälften av företagen som beviljas hjälp, räddas från konkurs.

Vad är de främsta fördelarna med er nya tjänst?

– Vi erbjuder en vinst för alla då varje donerad krona till Konkursombudsmannen kommer tillbaka till samhället flera gånger om i form av räddade jobb, skatter och exportintäkter. Detta är fallskärmen som svenska småföretagare så länge har behövt. På sikt kommer insamlingsstiftelsen jobba fram fler initiativ för att stödja de svenska mikro- och småföretagarna. Samtidigt behöver vi få till en attitydförändring där landets småföretagare hyllas som de hjältar de faktiskt är, för utan denna grupp av hårt arbetande människor riskerar vi att förlora välfärd, jobb, innovation och service – saker som är lätta att ta för givet. Det är nog nu, vi måste få till en förändring, avslutar Patrik Nilsson.

Konkursombudsmannen drivs av Insamlingsstiftelsen för Småföretagare i Sverige och hjälper ekonomiskt stressade företag att undvika konkurs. Samarbetet med det internationella nätverket Early warning, som redan finns i 13 EU-länder, gör att de med hjälp av frivilliga donationer kan erbjuda en kostnadsfri tjänst som skapar ren samhällsnytta. Alla vinner på detta i form av räddade jobb och skatteintäkter samt minskat lidande för individ och anhöriga. En viktig del av arbetet bygger på frivilliga mentorer som tar sig tid att lyssna och förstå och samtidigt kommer med rådgivning för att vända företagets utveckling. Stiftelsen och Konkursombudsmannen är helt beroende av gåvor.

Om Insamlingsstiftelsen för småföretagare i Sverige

Stiftelsens syfte är att stödja entreprenörskap, främja affärsutveckling med tankesmedjor och lokala affärshubbar, stödja företagare i rättsfall mot myndigheter och bilda opinion för att ändra attityder och förenkla för landets mikro- och småföretagare. Konkursombudsmannen är stiftelsens första upprop och arbetsområde.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.