Chefer har ont om tid för anställningsintervjuer

Undersökning Tidsbristen är den största utmaningen när landets chefer rekryterar. En ny rapport visar att många har svårt att få tid för intervjuer med sökande.

Chefer har ont om tid för anställningsintervjuer
Chefer har svårt att få tid till själva intervjun, enligt färsk undersökning. Foto: Stock Adobe

Utmaningar och möjligheter runt rekryteringsprocessen. Att ta reda på det var syftet med en ny undersökning, som Yougov har utfört på uppdrag av rekryteringsplattformen Workspace Recruit.

Det visade sig att den enskilt största utmaningen var att få tiden att räcka till för själva anställningsintervjun. En av fyra chefer och rekryterare menade att tidsnöd var ett aber när man skulle intervjua sökande. Att få tiden att räcka till för att besvara frågor och följa upp ansökningar kom på andra plats, 21%

Pålitlig viktigare än snäll

När det gäller egenskaper som kandidater lyfter hos sig själva under intervjun hamnar pålitlighet i topp för chefer och rekryterare – hos 35 %, närmaste bestämt. 30 % lyfter att vara förtroendeingivande, och 27 % nämner att kandidaten ska visa ambition. Att vara jordnära (14%) eller kvicktänkt (12%) är dock ingen större hit enligt undersökningen. På jumboplats kommer snällhet: bara 6 % imponeras av att sökande lufter detta karaktärsdrag hos sig själv.

Personlig kontakt viktig

Workspace Recruite är ett verktyg för en mer automatiserad process. Men undersökningen visar att ganska få chefer är intresserade av en helt digital rekryteringsprocess. I gruppen 18 till 29 år var endast 18 procent positiva. I gruppen över 60 var enbart 4 procent positiva – en förkrossande majoritet vill alltså inte vara utan den personliga kontakten under rekryteringsfasen.

De 5 största utmaningarna i en rekryteringsprocess enligt undersökningen:

  • Att få tiden att räcka till för att intervjua ansökande, 26%
  • Att få tiden att räcka till för att svara på frågor och ansökningar som kommer in, 21%
  • Att få ut rekryteringsannonsen i rätt kanaler, 19%
  • Att få tiden att räcka till för att sätta upp en rekrytering, 13%
  • Att få ekonomin att räcka till för att anlita en rekryteringsbyrå, 8%

Totalt har 513 chefer och rekryterare över 18 år i Sverige deltagit i undersökningen.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.