Så påverkas svenska företag av kriget

Ukrainakrisen Vad betyder det för svenska företag att kriget fortsätter att rasa i Ukraina?
Inte särskilt mycket, visar en enkätundersökning gjord på uppdrag av Unionen.

Så påverkas svenska företag av kriget
Svenska företag har god framtidstro, menar Katarina Lundahl på Unionen.

Kriget i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland lämnar självklart inte svenska företag och organisationer helt oberörda. Men vilka konkreta effekter har krisen fått på företagens bemannings- och investeringsplaner – det var frågan i den enkätundersökning som Unionen låtit göra.

– Kriget leder till vissa anpassningar, som byte av underleverantörer eller prisjusteringar. Men nästan alla företag håller fast vid den övergripande kursen. De planerar inte att dra ned på personal eller minska sina investeringar, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen i ett pressmeddelande.

Enkäten gick ut till fackklubbar på företag med sammanlagt en halv miljon anställda. Nästan hälften av klubbarna rapporterar att företaget fått agera på något sätt. Var femte har redan eller ska leta efter nya leverantörer. Många berättar också om höjda försäljningspriser. Men än så länge syns inga tecken på påverkan när det gäller just personalen. Mindre än en procent av de företag som svarat sägs ha varslat eller planera att varsla egen personal.

Lite fler, fem procent, säger att krisen kan leda till att man blir mer restriktiv med att hyra in bemanningspersonal alternativt inte gör rekryteringar som tidigare planerats. Men i huvudsak rullar det alltså på ungefär som vanligt.

– Det visar på framtidstro. Många har ett bra orderläge, god finansiell ställning och tänker långsiktigt. Det här tyder också på att svensk arbetsmarknad kommer utvecklas positivt den närmaste tiden. Företagen kommer fortsätta slåss om arbetskraften och kompetensförsörjningen kommer fortsatt att vara ett bekymmer, säger Katarina Lundahl.

Däremot kan kriget bli ett hinder för ytterligare expansion, svara tre av tio företag.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.