Het sommar på arbetsmarknaden – här är branscherna i topp

Arbetsmarknaden Trots hög inflation och osäkra omvärldsfaktorer förväntas en het sommar på den svenska arbetsmarknaden, enligt ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer. De flesta branscher rapporterar rekordhöga jobbprognoser – men en är på väg att bromsa in.

Het sommar på arbetsmarknaden – här är branscherna i topp
Sysselsättningstrenden är stark i de flesta branscher. Illustration: Stock Adobe.

I 19 år har ManpowerGroup tagit tempen på arbetsmarknaden genom att undersöka hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet. Undersökningen är global och i Sverige har 765 intervjuer genomförts under april månad, vilket alltså innebär att osäkerhetsfaktorer som kriget i Ukraina och ökad inflation finns med i beräkningen.

Fortsatt styrka

Av undersökningen framgår att sysselsättningstrenden, det vill säga skillnaden mellan den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar respektive den andel som tror att den minskar, i Sverige som helhet ligger på plus 25 procent för tredje kvartalet.

13 procent av arbetsgivarna förväntar sig att minska arbetsstyrkan, 41 procent förväntar sig oförändrad sysselsättning, medan 40 procent förutser ökad sysselsättning. Efter justering för säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden därmed 25 procent.

Det är visserligen en minskning med 12 procentenheter jämfört med föregående kvartals rekordprognos på 37 procent, men visar ändå att Sverige har en fortsatt stark arbetsmarknad.

Fördjupad kompetensbrist

– Den starka efterfrågan på arbetskraft håller i sig trots hög inflation och krig i vårt närområde. Det är positivt att svenska arbetsgivare förväntar sig ökad sysselsättning. Samtidigt riskerar det att leda till en fördjupad kompetensbrist genom att den kompetens som finns att tillgå inte är den som efterfrågas, kommenterar Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup Sverige.

Mikael Jansson, vd, ManpowerGroup Sverige.
Mikael Jansson, vd, ManpowerGroup Sverige. Mikael Jansson, vd, ManpowerGroup Sverige.

Det innebär att långt ifrån alla av de närmare 200 000 långtidsarbetslösa kan dra nytta av den stora efterfrågan på arbetskraft.

– Här måste företag och kommuner jobba bättre med kompetenshöjande insatser och matchning av arbetstillfällen, säger Mikael Jansson.

Tech bromsar in

Samtliga regioner och branscher visar positiva jobbprognoser. Bank-, finans- och fastighetsbranschen sticker särskilt ut med plus 39 procent – den högsta siffran någonsin för branschen i mätningens 19-åriga historia.

Däremot märks en tydlig inbromsning inom it, tech och kommunikation. Inför första och andra kvartalet i år rapporterade branschen en förväntad sysselsättningstrend på plus 36 respektive plus 45 procent. Men inför tredje kvartalet har den nu bromsats till plus 14 procent.

Jobbprognoser för olika regioner

 • Stockholm och Uppsalaregionen +30 %
 • Skåne och Blekinge +29 %
 • Västra Götaland +26 %
 • Östra Götaland +26 %
 • Norra Sverige +15 %
 • Jobbprognoser för olika branscher
 • Bank-, finans- och fastighetsbranschen +39 %
 • Parti- och detaljhandel +32 %
 • Byggbranschen +30 %
 • Tillverkningsindustrin +28 %
 • Hotell- och restaurangbranschen + 22 %
 • It, tech, telekom, kommunikation och media +14 %

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.