Fokusera inte bara på den betalande kunden!

Kundfokus Fokuserar industrin för mycket på sina kunder? Anders Johansson på Scania har just disputerat i produktionsteknik och ser andra intressenter som borde lyftas fram i ljuset mer.

Fokusera inte bara på den betalande kunden!
Scanias Anders Johansson under sin disputation. Foto: Anders Berglund.

Anders Johansson är en så kallad industridoktorand. Det betyder att han har forskat inom ramarna för sin tjänst på Scania i Södertälje, där han nyligen blev en del av kvalitetsorganisationen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Jag har identifierat vilka olika intressenter som kan finnas kring en tillverkande industri, vilka mervärden fabriken kan bidra med och hur de kan beaktas när beslut om nya investeringar i tillverkningssystem och fabriker ska tas.

Om kunden är den primära intressenten så identifierar han ett par till: interna intressenter på det tillverkande företaget och externa intressenter.

Man till exempel se värdet i att tillhandahålla service för andra funktioner inom företaget (interna intressenter).

Stärk samarbetet med närområdet

Externa intressenter kan till exempel vara skolor som får göra studiebesök på fabriken och framtida generationer genom att beakta hållbarhetsfrågorna.

Genom att hålla dörren öppen för utbildningssamordnare i närområdet gynnas inte bara skolorna utan industriföretaget kan samtidigt stärka sin kompetensförsörjning, menar Anders Johansson.

– På lång sikt påverkar företaget också det omgivande näringslivet och samhället. Olika former av kringservice och samhällsfunktioner utvecklas ofta i takt med produktionsenheten, säger han och fortsätter:

– Kompetensförsörjning är ett stort område med många olika delar. Just mitt förslag handlar i stor utsträckning om integrationen av utbildningssystemet i samhället med vår verksamhet. Att låta barns och studenters utbildning vara en naturlig del av vår verksamhet. Att i större utsträckning och kontinuerligt knyta det teoretiska lärandet till det praktiska i vår verksamhet. Både vad gäller fysiska besök, men även digitala besök – och tillgång till data som kan användas i lärandet och utbildningen.

Enkelt tips

Så hur når man dit då? Anders Johansson tips låter enkelt: Involvera fler i beslutsprocessen! Släpp in produktutvecklare, inköpare, marknadsförare, säljare och andra yrkesgrupper.

– Det tillför ofta nya perspektiv på tillverkningen och kan inspirera till nya innovationer som förbättrar produkter, kundservice med mera. En bred personalrepresentation är också nödvändig för att kunna skapa mer hållbara arbetsplatser.

Men det betyder inte att det blir någon enkel resa. Ofta läggs väldigt mycket fokus på den ekonomiska utväxlingen i allt man gör. Om det kan vara svårt att räkna hem en insats för att minska klimatpåverkan, blir det förstås ännu knepigare om man ska räkna på värdet av att en förskoleklass gör studiebesök.

– Jag påstår inte i min forskning att det finns en optimal väg. Det jag sett är att det finns massa enskilda goda exempel där man ibland med små medel åstadkommer mycket mer med sina produktionssystem/fabriker. Så det företagen kan bli bättre på är att bli mer medvetna och jobba systematiskt med detta mervärde. Ett sätt är att just flera perspektiv och professioner är med i projektteamen och i diskussionerna för kravställningen till produktionssystemet.

När det gäller digitaliseringen och inköp av ny teknik menar han att det krävs en öppen beslutsprocess för att kunna få till en kravspecifikation där många värden kan tillgodoses.

– Men den största utmaningen är nog att se fabriksinvesteringar som en del i ett större sammanhang. Att inte bara tänka på produkten och lönsamheten utan tänka mer innovativt och värdera helheten.

Anders Johansson berättar att Scania befinner sig i en organisatorisk förändringsprocess där man talar allt mer om nya värdekedjor.

– Det börjar komma en medvetenhet om att alla värden inte går att omsätta i kronor och ören. Min roll är att stötta kolleger runt om i världen i frågor om produktionsutveckling och kvalitet. Så jag hoppas kunna bidra till att bredda perspektiven när företaget investerar i nya fabriker. Det är kul att se att företaget redan tar hänsyn till digitaliseringens effekter och inkluderar hållbarhetsvärden i beslutsprocessen, säger han.

Läs avhandlingen här.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.