Rekrytering fortsatt utmaning under 2022

HR & Arbetsmiljö Det är svårt att rekrytera kompetent personal. Samtidigt slarvas det ibland med att ta hand om den personal som redan finns. Mer fokus på att bygga en sund företagskultur minskar behovet av nyrekrytering. På så vis kan man få en eftersträvansvärd mix av gamla och nya förmågor på företaget.

Rekrytering fortsatt utmaning under 2022
Raymond Hüner

Det är inte bara IT-branschen som hålls tillbaka av svårigheter med att rekrytera personal numera. Rapporterna duggar tätt om tunnelbanevagnar som inte repareras för att det fattas kompetent personal, varor som inte levereras för att det fattas utbildade chaufförer, och så vidare. Det här har lett till en hård kamp om kompetenta yrkesmän och kvinnor. Det är inte minst konkurrens om nyutexaminerade, unga personer.

En möjlig lösning, åtminstone för en del av det här problemet, är att bli bättre på att behålla den personal man har. Vid en första titt på situationen kan man tycka att det ofta vore smartare att behålla en erfaren anställd som kan verksamheten och sina uppgifter, än att lägga ner stora resurser på att först rekrytera och sedan utbilda en ny.

Problemen finns som sagt överallt, men är mest uppmärksammade inom IT- och tekniksektorerna.

– Många inom IT och teknik lämnar sina jobb för att de är utbrända. Det kommer att bli allt svårare att behålla personal under de kommande åren, säger Raymond Hüner, försäljningschef för Norden och Benelux på Freshworks.

Idealet är förstås en lagom mix av erfarenhet och nya fräscha synsätt. Men det är svårt att uppnå ett idealtillstånd på en marknad med ett begränsat utbud, alltså den för anställningsbara, kompetenta personer. Och, ärligt talat, det finns ingen naturlag som säger att äldre anställda inte kan stå för nytänkande och att unga nyanställda alltid gör det. Ibland krävs det förståelse för en verksamhet för att kunna kläcka nyskapande idéer. Och som nyanställd är det lätt hänt att vara osäker och gapa efter de mer etablerade kollegorna.

Låt oss titta på den ena sidan av ekvationen, den som handlar om att behålla personal. Det är en utmaning som Raymond Hüner brottas med varje dag.

– Företag och organisationer måste anstränga sig mer för att skapa kulturer som passar anställda. Det handlar om allt från löner och karriärmöjligheter, till att använda moderna tekniklösningar som är enkla att använda och ökar produktiviteten, menar han.

Det kan antas att det ofta slarvas med de här sakerna helt enkelt för att det inte finns fokus på dem. En orsak kan vara att fokus i stället finns på att nyanställa.

Det gäller också att undvika fällor om en satsning på företagskultur görs, genom att utmana etablerade synsätt. Ett exempel är att det kanske inte bara är unga nyanställda som bryr sig om socialt ansvarstagande på jobbet. Ett första steg för att undersöka hur en sund företagskultur bör se ut är att fråga de anställda vad de tycker. Hur ofta görs det?

Det finns en fara med att medarbetarundersökningar främst är utformade för att bekräfta de strategier som utformats av höga chefer, vilket ökar chanserna för goda utvärderingsresultat. En undersökning som syftar till att utmana rådande strategier kanske ger mer värdefulla resultat.

Och, till sist, alla anställda på ett företag tänker inte likadant. Ge utrymme för individuella skillnader vad gäller preferenser.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.