Stora utmaningar med att rekrytera och behålla talanger

Arbetsgivarvarumärke I it-företaget Unit4:s, nya globala undersökning Business Future Index pekar resultaten bland annat på att rekrytering och brist på talang kommer att vara en av de större utmaningarna framöver. Därtill kommer hybrida arbetsmodeller och kompetensutveckling att ge nya möjligheter.

Stora utmaningar med att rekrytera och behålla talanger
Undersökningen visar tydligt de stora utmaningar svenska organisationer ser när det gäller att rekrytera och behålla talanger under det närmaste året. Foto: Adobe Stock

Studien visar att det som upplevs som de största utmaningarna för att nå sin organisations mål kommande år är att behålla medarbetare, brist på talanger och risken att slås ut av effekter från pandemin. Undersökningen visar att ett av tre svenska företag har tappat anställda till konkurrenter det senaste året. Och nio av tio säger att de har utmaningar med att rekrytera och behålla talanger.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Andra resultat från undersökningen:

• Distansarbete: 52 procent tror att organisationskulturen kommer att påverkas negativt av ökat distansarbete. 7 av 10 tycker att hemmakontoret gör det svårt att koppla av från jobbet. 4 av 10 kommer att överväga att sluta om distansarbete blir obligatoriskt.

• Kommunikationsutmaningar: 50 procent tror att brist på tillgång till information påverkar organisationens förmåga att planera och fatta beslut effektivt.

• Digitalisering: 4 av 10 uppger att företagets IT-infrastruktur är det största hindret som påverkar organisationens förmåga att reagera snabbt på förändringar. 1 av 4 tror att föråldrad teknik, föråldrade system och föråldrade processer är en av de största utmaningarna för nästa år.

Resultatet av undersökningen visar att svenska organisationer utmärker sig avseende teknikmognad (plats 1), samt mätning och rapportering av verksamhetsresultat (plats 1), och hur de svarar mot hållbarhetsmålen, där Sverige ligger på andra plats efter USA.

Svenska organisationer är däremot svagare i relation till andra marknader när det gäller affärsplanering och konkurrens- och motståndskraft, där de ligger näst sist före Frankrike respektive Nederländerna. De svenska organisationerna ser också bristande kundkännedom som en central utmaning för kommande år.

– Undersökningen visar tydligt de stora utmaningar svenska organisationer ser när det gäller att rekrytera och behålla talanger under det närmaste året. Även behovet av att utveckla verktyg och processer för bättre kundkännedom är centralt. Det som talar för att svenska organisationer ska kunna hantera dessa utmaningar bättre än andra, är den höga teknikmognaden och breda användningen av verktyg för data management i de svenska organisationerna, säger Katarina Gunnarsson, Nordenchef på Unit4.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.