Svårt att rekrytera rätt kompetens

Förändringsledning Företagarnas rapport ”Vägar till kompetenslyft” visar företagens syn på behovet av kompetensutveckling. Resultatet är tydligt – det är svårt att rekrytera rätt kompetens och behovet av kompetensutveckling är stort.

Svårt att rekrytera rätt kompetens
Samspelet mellan branschers efterfrågan på arbetskraft och utbud av utbildningsplatser behöver återspeglas bättre i hela utbildningskedjan. Foto: Adobe Stock

– Svensk politik förlitar sig på att det är de stora industrierna som står för tillväxt och ökad sysselsättning runt om i landet. Trots att fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag förbises deras behov när det kommer till utbildningssatsningar och prioriteringar, säger Företagarnas arbetsmarknadsexpert Catharina Bildt Grape.

Företag behöver rätt kompetens och möjlighet till kompetensutveckling för att kunna växa och utvecklas. Rapporten visar att de små företagen är i störst behov av kompetensutveckling. Mer än hälften av företagen anser att hjälp med finansiering är viktigast för att kompetensutveckla, samtidigt genomgår många verksamheter snabba förändringar. Ökade krav på digitalisering och service ställer nya krav på kompetens. Brist på utbildningsplatser är ett strukturellt problem i hela utbildningskedjan, det saknas utbildningsplatser på gymnasiet, yrkeshögskolan och högskola/universitet.

– Samspelet mellan branschers efterfrågan på arbetskraft och utbud av utbildningsplatser behöver återspeglas bättre i hela utbildningskedjan. Efterfrågan på arbetskraft med rätt kompetens återspeglas inte i antalet utbildningsplatser, det är en ekvation som inte går ihop, berättar Catharina Bildt Grape.

I rapporten ”Vägen till kompetenslyft” föreslås därför:

Avsätt 40 miljoner kronor i tre år för strategisk kompetensinventering för små företag

Möjliggör strategisk kompetensinventering i små företag, det tydliggör både hur företaget kan växa men också vilken kompetensutveckling som behövs för att nå dit. Regeringen bör avsätta 40 miljoner kronor i tre år för strategisk kompetensinventering för företag med upp till 50 anställda. Dessa medel ska fördelas genom affärsutvecklingscheckar.

Inför affärsutvecklingscheckar

Värdet på checken bör vara runt 20 000 kr och fungera som en voucher. Företagarna vill se att en mångfald av aktörer upphandlas, antingen regionalt eller nationellt, för att erbjuda kompetensinventering i små företag.

Skapa incitament för kompetensutveckling genom ökad avdragsrätt

Öka möjligheterna att dra av inköp av kompetensutvecklande tjänster. Det innebär ökade möjligheter och incitament för företag att kompetensutveckla fler anställda.

Tydlig koppling mellan företagens kompetensbehov och utbildning

Kopplingen mellan företagens efterfrågan på arbetskraft och utbud av utbildningar och utbildningsplatser behöver återspeglas bättre i hela utbildningskedjan. Myndigheter med ansvar för att tillhandahålla utbildningar ska vara skyldiga att rapportera hur och på vilket sätt de möter upp de mindre företagens behov av kompetens.

Öka antalet utbildningsplatser till bristyrken

Det saknas utbildningsplatser till bristyrken trots att sökande står i rad. Åkerinäringen behöver 4 000 fler utbildningsplatser på gymnasiet per år, bagarna behöver fler utbildningar på yrkeshögskolan och förskollärarna behöver fler utbildningsplatser på högskola- och universitet. Utvidga antalet utbildningsplatser snabbt och på ett sätt som säkrar och vid behov stärker utbildningens kvalitet.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.