Sverige näst bäst på innovationer

Förändringsledning I FN:s immaterialrättsorganisation WIPO:s årliga mätning Global Innovation Index placerar sig Sverige på andra plats. Årets rapport är fokuserad på innovation i spåren av covid-19.

Sverige näst bäst på innovationer
Näringsminister Ibrahim Baylan. Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

WIPO:s The Global Innovation Index undersöker 132 länders innovationsmöjligheter och resultat utifrån 80 indikatorer. Förutom kriterier som patent- och varumärkesansökningar, har man även indikatorer för skapande av appar för mobiltelefoner, export av högteknologi, politiskt klimat, utbildning, vetenskapliga publikationer, infrastruktur och idéskapande.

Rankingen har publicerats årligen sedan 2007. Sverige har varit på andra plats bakom Schweiz under de senaste tre åren. Den höga placeringen för tredje året i rad visar på att Sverige har en stark kontinuitet i innovationsområdet, men oavsett placering kommer regeringen att fortsätta att prioritera innovationsfrågorna. De kommer vara betydelsefulla för att klara våra stora samhällsutmaningar, både på kort och lång sikt, inte minst behovet av en grön omställning och digitaliseringens påverkan på företag, arbetsuppgifter och i människors vardag.

Den höga placeringen 2021 visar på Sveriges starka innovationssystem och förmåga att ha hög innovationskapacitet även under den pågående pandemin. Årets upplaga av Global Innovation Index tittar särskilt på just detta, då innovation har varit en viktig aspekt både i den snabba vaccintillgången och i den snabba omställningen till ett mer digitaliserat samhälle. I regeringens nyligen sjösatta forsknings- och innovationsproposition trycks särskilt på ambitionen att skapa bättre förutsättningar för näringsliv och forskning. Detta för att utveckla Sverige som en kunskapsnation och stärka arbetet med såväl dagens som morgondagens både komplexa och tvärsektoriella utmaningar.

– Sverige är på nytt ett av världens mest innovativa länder. En viktig del är vår unika förmåga att samverka mellan näringsliv, akademi, civilsamhälle och det offentliga för att kraftsamla och hitta lösningar på våra samhällsutmaningar. Vår innovationskraft ger oss möjligheter att möta den gröna och digitala omställningen, att skapa nya produkter och tjänster som kan påverka lokalt och globalt och för att skapa fler jobb i Sverige, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Det är inte första gången som Sveriges innovationskraft uppmärksammas. När EU-kommissionen tidigare i år presenterade sitt innovationsindex för 2021 toppade Sverige listan över innovationer i EU före Finland, Danmark och Nederländerna.

Världens 10 mest innovativa länder 2021 enligt Global Innovation Index:

1. Schweiz

2. Sverige

3. USA

4. Storbritannien

5. Sydkorea

6. Nederländerna

7. Finland

8. Singapore

9. Danmark

10. Tyskland

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.