Rekrytera rätt med Big Five

Personlighetstester Rätt person på rätt plats är målet för alla företag. Ett sätt att lyckas med detta konststycke vid en rekrytering är att genomföra ett personlighetstest. Ett av dessa är Big Five som har mer än 25 år på nacken.

Rekrytera rätt med Big Five
Personlighet kan sammanfattas i Big Five: extraversion, neuroticism, välvillighet, samvetsgrannhet och öppenhet.

Personlighetstester är mycket populära men deras vetenskaplighet har ifrågasatts. Psykologiforskarna Petri Kajonius och Anna Dåderman vid Högskolan Väst är förespråkare för Big Five-modellen som de menar på vetenskaplig grund utklassar andra modeller för att mäta personlighet. I sin bok Vem är du? går de på djupet med Big Five-modellen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Den modellen är idag den självklara startpunkten för alla som jobbar med personlighetsbedömning, betonar Petri Kajonius.

Anna Dåderman och Petri Kajonius menar att alla personlighetsdrag till hälften genetiskt nedärvda.

Anna Dåderman och Petri Kajonius menar att alla personlighetsdrag till hälften genetiskt nedärvda. Anna Dåderman och Petri Kajonius menar att alla personlighetsdrag till hälften genetiskt nedärvda.

Han konstaterar att forskningen visar att det i princip inte går att förändra personlighet medvetet, varken egen eller andras och att grunden till att få bättre arbetsplatser och relationer är att lära mer om vad personlighet är och vilka faktorer som påverkar dess utveckling.

– Vissa personligheter kommer att fungera i nästan alla miljöer och roller, och en del bara i vissa, säger Anna Dåderman.

Alla drag har för och nackdelar

Personlighet kan sammanfattas i Big Five: extraversion, neuroticism, välvillighet, samvetsgrannhet och öppenhet.

– Alla har en nivå av varje drag. Profilering av Big Five fungerar som en karta över respektive persons läggningar. Dessa utgör grunden för personliga motivationsdrifter och därmed en möjlighet att förutsäga känslor, tankar och beteenden. Det följer inte någon värdering i att ligga högt eller lågt på Big Five-dragen. Alla drag kommer att ha fördelar och nackdelar i en given situation, berättar Anna Dåderman.

Big Five bygger alltid på kontinuerliga skalor i dimensioner, medan många andra tester som Disc och Myers-Briggs bygger mer på typologier.

– Dimensionella skalor exempelvis 1–7 där 1 är lågt och 7 högt representerar verkligheten bättre än kategoriska typologier exempelvis ja och nej-frågor eller grön färg är relationsfokuserad och blå färg är uppgiftsfokuserad. Ingen person är antingen eller i en given egenskap, utan alla har i stället mer eller mindre av ett drag, jämfört med andra personer, säger Petri Kajonius.

Har unika nivåer

Big 5 presenterar således en persons personlighetsprofil som fem skalor medan många andra tester sätter en dominant bokstav eller färg på hela eller delar av personligheten.

– Big Five representerar att alla människor har unika nivåer av respektive personlighetsdrag medan typologiska modeller representerar att vissa människor karakteriseras av vissa drag, berättar Anna Dåderman.

Hon konstaterar att typologier är lockande genom att de förenklar personlighet så att den är lätt att förstå.

– Tyvärr förloras då samtidigt tillförlitlighet och precision, säger Anna Dåderman.

Genetiskt nedärvda

Hon och Petri Kajonius menar att alla personlighetsdrag till hälften är genetiskt nedärvda. Enligt dem har en normal uppväxtmiljö i normala fall ingen bestående effekt på den personlighet man har som vuxen.

– Den vuxna personligheten är stabil och svår att medvetet förändra. Det är få erfarenheter i livet som förändrar personlighet med bestående resultat. Det är snarare personlighet som skapar livet än tvärtom, berättar Petri Kajonius.

Personlighetsdrag skiljer sig betydelsefullt geografiskt och demografiskt mellan grupper och berör därmed hur samhället ser ut.

– Ett exempel är att skillnader mellan män och kvinnors personlighet ökar i mer jämlika samhällen, säger Anna Dåderman.

Typologiska modeller baseras ofta på personlighetstester som är licensierade och kostar pengar. Anna Dåderman och Petri Kajonius konstaterar att det snabbaste och lättaste alternativet är att i stället använda något av flertalet Big Five-profileringar som lanserats av internationella forskargrupper affilierade med kända universitet.

– Olika varianter av Big Five tester finns smidigt tillgängliga utan kostnad på internet. Big Five är inte perfekt, men den är bättre än typologiska modeller. I Big Five går det att ha både höga och låga dispositioner i sin personlighet samtidigt, vilket är en mer rimlig representation av verkligheten, avslutar Petri Kajonius.

Fakta

De 5 Big Five-egenskaperna

  1. Extraversion Detta personlighetsdrag innefattar att vara motiverad till att interagera med omvärlden.
  2. Neuroticism Detta innefattar att vara känslomässig.
  3. Välvillighet Det innebär motivation till relation och en vilja att vara överens.
  4. Samvetsgrannhet Det innebär uppgiftsfokus och ansvarstagande.
  5. Öppenhet Innefattar intresse och nyfikenhet för omvärlden.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.