Försämrad framtidstro hos landets bankkontor

Affärerna Sex av tio bankkontor tror på en försämrad konjunktur efter Rysslands invasion av Ukraina. Samtidigt är det färre bankkontor som ökar sin utlåning till företagen. 

Försämrad framtidstro hos landets bankkontor
Britta Burreau

En undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförts på uppdrag av Almi. visar att bankchefernas bedömning av konjunkturutvecklingen kommande kvartal och år har blivit betydligt mer negativ jämfört med föregående mätning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Lägre andel har ökat utlåningen till företag och allt färre bankchefer tenderar att tro på ökad utlåning framåt, säger Almis vd Britta Burreau.

Andelen bankkontorschefer som tror på en försämrad konjunktur på kort sikt har gått från 17 procent i december månads mätning till 60 procent i mars. I föregående mätning trodde 46 procent på en förbättrad konjunktur på kort sikt. Den siffran har nu sjunkit till 11 procent. På lång sikt tror 58 procent på en försämrad konjunktur, jämfört med 11 procent i föregående mätning.

En tredjedel av bankerna ökar sin utlåning, vilket är klart färre än föregående kvartal. Det är även färre bankkontor som tror att utlåningen kommer att fortsätta öka. I december månads mätning trodde 60 procent på en ökad utlåning på kort sikt, den siffran har nu sjunkit till 52 procent. Även vad gäller utlåningen på lång sikt minskar andelen bankchefer som tror på ökad utlåning.

Varannan bankchef bedömer att företagens omsättning har ökat. Det är en lägre andel än föregående kvartal, men högre än samma kvartal föregående år. Andelen bankchefer som bedömer att omsättningen har minskat är fortsatt låg.

I undersökningen framgår att en större andel bankkontor lånar ut kapital till förvärv än tidigare, samtidigt som en fortsatt hög andel lånar ut till rörelsefastigheter. Det är en lägre andel som lånar till maskiner och inventarier samt varulager än förra kvartalet. Företagens lånebehov är störst i tillverkningsindustrin samt i bygg- och anläggningsbranschen.

Andelen bankchefer som bedömer att det är något svårare att få lån ökar från 5 procent i förra kvartalet till 17 procent.

– Almi har möjlighet att dela risk med bankerna och komplettera deras utlåning. I kristider kan Almi öka sin andel för att bistå små och medelstora företag, vilket skedde exempelvis under pandemin. Vi har också möjlighet att finansiera en större del av företagens lånebehov, avslutar Britta Burreau.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.