-->

Sveriges chefer har tappat farten i hållbarhetsarbetet

Hållbarhet En ny undersökning gjord av Ledarna visar att bara fyra av tio chefer med hållbarhetsansvar uppfattar att deras uppdrag är tydligt. Det är en signifikant minskning jämfört med 2014 då nästan sex av tio såg sitt hållbarhetsuppdrag som tydligt.

Sveriges chefer har tappat farten i hållbarhetsarbetet
Foto: Adobe Stock

Trots att hållbarhet är mer i fokus än någonsin tappar Sveriges chefer farten i arbetet. Otydlighet och avsaknad av hållbara mål leder till att massor av orealiserad potential går förlorad. Jämfört med 2014 är det betydligt färre chefer som upplever att deras hållbarhetsuppdrag är tydligt.

Ledarna har låtit Novus undersöka 3 000 chefers inställning till sitt hållbarhetsarbete.

Omställningen till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle görs varje dag i såväl de stora som små besluten. I det arbetet vilar ofta ett stort ansvar på cheferna som ska påverka verksamheternas strategiska inriktning. Dels genom planering och arbetsledning i det vardagliga arbetet, dels genom att stötta innovation och utveckling.

– Trycket på att ställa om verksamheter till att bli mer hållbara ökar ständigt och särskilt nu under coronapandemin då kraven på en grön omstart kommer från allt fler håll. Då är det beklagligt att chefernas uppdrag blir alltmer otydligt. Det krävs konkreta mål som cheferna kan ta med sig till medarbetarna, säger Andreas Miller, förbundsordförande i Ledarna.

Den nödvändiga omställningen till ett mer hållbart samhälle har hamnat i blixtbelysning i och med pandemin och det arbetet måste fortsätta. Chefer och ledare spelar en avgörande roll för att få kraft i omställningen. Undersökningen visar att engagemanget för hållbarhet är mycket högt bland cheferna, men det finns hinder.

– Trots att det finns ett högt engagemang hos cheferna upplever var femte chef att de saknar mandat att genomföra hållbarhetsstrategin. När hållbarhetsuppdraget är otydligt och det allt för ofta saknas konkreta mål riskerar omställningen att bromsa in, avslutar Andreas Miller.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.